Wijkvereniging Rokkeveen - Prismalaan 34

4.2/5 based on 8 reviews

Wijkvereniging Rokkeveen | Alle activiteiten in Rokkeveen onder 1 dak - Wv-rokkeveen.nl

Welkom

Wijkvereniging Rokkeveen heeft een aantal ruimtes ter beschikking voor de verhuur. U kunt deze ruimtes huren voor uw activiteiten.

De ruimtes zijn niet te huur voor feesten of partijen.

Activiteiten

In het wijkcentrum worden diverse activiteten gehouden. Deze vindt u onder het kopje activiteiten. Wil u zelf ook iets ondernemen in het wijkcentrum neem dan contact op met ons.

Contact Wijkvereniging Rokkeveen

Address :

Prismalaan 34, 2718 CX Zoetermeer, Netherlands

Phone : 📞 +798
Postal code : 2718
Website : http://www.wv-rokkeveen.nl/
Categories :
City : Zoetermeer

Prismalaan 34, 2718 CX Zoetermeer, Netherlands
l
lukystrike1969 on Google

E
Elly Van Den Ende on Google

B
Bram de Hullu on Google

I
Ivoor B on Google

Wijkvereniging met Diverse activiteiten
Neighborhood association with Diverse activities
c
clio blommers on Google

Prima plek voor onze hobby. Klaverjassen
Great place for our hobby. Clover coats
C
Coby van Boheemen on Google

Super fijne plek om een bloemen workshop mee te maken
Super nice place to experience a flower workshop
A
André van Doorn on Google

Het gebouw is oud en voelt niet aan als een fijne plek
The building is old and doesn't feel like a nice place
M
Miranda Roeleveld on Google

Fantastische ruimtes heel goed gelegen veel parkeerplaatsen voor de deur leuk plek voor een evenement
Fantastic spaces very well located lots of parking spaces in front of the door nice place for an event

Write some of your reviews for the company Wijkvereniging Rokkeveen

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *