Winand Hazelaar Bloemensfeer - Assendorperstraat 39

5/5 β˜… based on 6 reviews

Homepage - Winand Hazelaar - Winandhazelaar.nl

Bloemensfeer Winand Hazelaar vindt u aan het begin van de Assendorperstraat in Zwolle, de bekende en karakteristieke winkelstraat aan de rand van het oude centrum van de Hanzestad. De bloemenwinkel vormt hier een kleurrijk middelpunt tussen andere winkels, het Dominicanenklooster en ziekenhuis Weezenlanden.

Kom gerust eens langs om te zien hoe kleurrijke bloemen en fraaie planten de basis vormen voor bijzondere boeketten en arrangementen voor bijvoorbeeld uw bruiloft, een begrafenis of andere gelegenheden.

Contact Winand Hazelaar Bloemensfeer

Address :

Assendorperstraat 39, 8022 EB Zwolle, Netherlands

Phone : πŸ“ž +8
Postal code : 8022
Website : https://winandhazelaar.nl/
Categories :
City : Zwolle

Assendorperstraat 39, 8022 EB Zwolle, Netherlands
H
Hannah Hendriks on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

S
Stijn Van der kolk on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

P
Pien v.Huet on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Aardige man. Denkt echt met je mee.
Nice guy. Really thinks with you.
M
Martijn Goeman on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Bloemenzaak met prachtige bloemen. Ik word altijd goed geholpen en word blij van de bloemen die ik mee krijg!
Flower shop with beautiful flowers. I am always helped well and am happy with the flowers I receive!
J
Jacob Kisjes on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Een zaak zoals een bloemenzaak moet zijn. Kunt er altijd terecht voor vraag of advies, en je verlaat deze zaak met antwoord of oplossing
A business like a flower business should be. You can always turn to them for questions or advice, and you will leave this case with an answer or solution
D
Danique van Toorn on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

2,5 week geleden 3 grote rozen gekocht voor op de vaas en ze zijn nu nog steeds mooi!
2.5 weeks ago bought 3 large roses for the vase and they are still beautiful now!

Write some of your reviews for the company Winand Hazelaar Bloemensfeer

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *