WokBox - Schutweg

3.7/5 based on 3 reviews

Contact WokBox

Address :

Schutweg, 8243 PC Lelystad, Netherlands

Postal code : 8243
Categories :
City : Lelystad

Schutweg, 8243 PC Lelystad, Netherlands
M
Mireille flevo on Google

Lekker gegeten. Goed verzorgd. Binnen een uur thuis bezorgd. Een aanrader!
Delicious eaten. Well taken care of. Delivered to your home within an hour. Recommended!
J
Jos Wiersma on Google

Super lekker eten en voor de juiste prijs!
Super tasty food and for the right price!
P
Patrick Vermeeren on Google

Heel lange levertijd (2 uur), toen we probeerden het restaurant hierover te bellen kregen we meteen een voicemail, dus ook niet bereikbaar. De tjap-tjoy wokbox leek meer op soep zoveel saus/vocht zat er in , de nasi was niet lekker en bevatte bijna alleen maar rijst. De box nasi babi-pangang was 95% rijst en vier stukjes vlees met een klein beetje saus. Al met al zeker niet aan te raden.
Very long delivery time (2 hours), when we tried to call the restaurant about this, we immediately got a voicemail, so not reachable either. The tjap-tjoy wokbox looked more like soup, so much sauce/moisture was in it, the fried rice was not tasty and almost only contained rice. The box nasi babi pangang was 95% rice and four pieces of meat with a little bit of sauce. All in all, definitely not recommended.

Write some of your reviews for the company WokBox

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *