Xebia Nederland BV - Laapersveld 27

4.6/5 β˜… based on 8 reviews

Contact Xebia Nederland BV

Address :

Laapersveld 27, 1213 VB Hilversum, Netherlands

Phone : πŸ“ž +89
Postal code : 1213
Website : http://www.xebia.com/
Categories :
City : Hilversum

Laapersveld 27, 1213 VB Hilversum, Netherlands
M
Matt Hieu on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

E
Eric Carbijn on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

H
Hans Spaans on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

R
Riccardo Corradin on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

J
J.W. Willemsen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

A
Ankie Thierry on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

N
Niek Saarberg on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

R
Ronald Oomen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Drie dagen op cursus geweest, een combinatie van product owner en scrum master training. Mooi om lekker praktisch bezig te zijn en op die manier de theorie te leren. Jesse is een zeer motiverende docent. Die zeer goed kan anticiperen op de groep. Trouwens je wordt er gastvrij ontvangen in een heerlijk ruim en modern gebouw. Dat laatste is grappig als je hoort dat het ooit een oud en lelijk gebouw was.
Three days of training, a combination of product owner and scrum master training. It's nice to be practical and to learn the theory that way. Jesse is a very motivating teacher. Who can anticipate the group very well. By the way, you will be warmly welcomed in a wonderfully spacious and modern building. The latter is funny when you hear that it was once an old and ugly building.

Write some of your reviews for the company Xebia Nederland BV

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *