YourNails & The Beauty Box - Raadhuisplein 14A

4.2/5 β˜… based on 8 reviews

YourNails - Yournailsandbeauty.com

YourNails, Roercenter, Roersingelpassage 44, 6041 EE, Roermond Tel: 0475-316892

YourNails - Yournailsandbeauty.com

Ik bijt nagels, kan er kunstnagels gezet worden?

Jazeker! kunstnagels werden in eerste instantie uitgevonden voor nagelbijters

Mijn nagels zijn elders gedaan, kan ik het alsnog bij jullie laten bijwerken?

Dat kan, als we het kunnen bijwerken zonder moeite dan wordt de normale tarief aangehouden. Maar zit er veel lucht in of is meer werk aan? dan wordt dit extra berekend. In het ergste geval adviseren wij een nieuw setje nagels. 

Ik heb gehoord dat Acryl slecht voor je is? en wat is beter gel of acryl?

Onze producten komen uit America en Europa, en bevatten ook geen mma (schadelijke stof) 

 Wij hebben veel klanten die hartstikke tevreden zijn met acrylnagels.

​

​

Contact YourNails & The Beauty Box

Address :

Raadhuisplein 14A, 6171 JB Stein, Netherlands

Phone : πŸ“ž +7
Postal code : 6171
Website : http://www.yournailsandbeauty.com/
Categories :
City : Stein

Raadhuisplein 14A, 6171 JB Stein, Netherlands
S
Sanne Wolfs on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Kon zelfde dag terecht. Ook met nagels die ergens anders gezet zijn. Super vriendelijk en alles netjes.
Was able to go the same day. Even with nails that were put elsewhere. Super friendly and everything neat.
A
Angel Steps on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Top service, mooie nagels, wenkbrauwen en wimpers ?
Top service, beautiful nails, eyebrows and eyelashes
A
Anne Nieuwenhuizen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Fijne zaak .ik heb veel plezier met de dames die er werken ze kijken met je mee De nagels zijn netjes precies zoals ik ze graag heb
Great business .I have a lot of fun with the ladies who work there they watch with you The nails are neat just the way I like them
S
Suus Vranken on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Redelijk tevreden over mijn nagels !ik zal wel moeten wennen heel veel keuze uit de kleuren nagel lak
Fairly satisfied with my nails! I will have to get used to a lot of choice from the colors of nail polish
G
Gamm. on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Heel erg verheugd, maar heel ontevreden de winkel in Beek uitgelopen. Op hun instagram pagina zagen de French nails er heel anders uit dan wat ik heb. Jammer. Daarnaast is het ook niet echt hygiΓ«nisch. Alle vijlen, nagelriem knippers worden zonder schoon te maken weer bij de volgende klant gebruikt.
Very pleased, but very dissatisfied, we walked out of the store in Beek. On their instagram page, the French nails looked very different from what I have. Unfortunate. It is also not really hygienic. All files, cuticle clippers are used again by the next customer without cleaning.
J
Jamie Roberts on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Omdat mijn eigen pedicure genoot van een vakantie ben ik tijdelijk 1x naar deze zaak gegaan. Eerste en meteen de laatste keer. Ik heb in de zomer altijd een gellak op mijn teennagels, nooit problemen mee gehad. Heb normaal gesproken ook hele sterke nagels. Ik ben hier dus 1x geweest nu om de gellak die ik had te laten verwijderen en de nagels opnieuw te laten lakken. Ik moest behoorlijk lang wachten tot ik aan de beurt was terwijl ik gewoon een afspraak had staan. Tijdens het wachten zag ik al dat bij de manicure geen enkel apparaatje of vijl ontsmet werd, maar met diezelfde appraatjes en vijlen gingen ze bij de klant erna wel gewoon mee verder. Dit had wellicht al een rode vlag moeten zijn, maar ik besloot toch te blijven wachten. De mevrouw die mijn pedicure ging doen sprak bijna geen woord Nederlands, alles moest met aanwijzen en gebaren. Ze was enorm ruw met het verwijderen van de gellak (had overal in m'n tenen wondjes achteraf). De nieuwe gellak had ze wel netjes aangebracht, behalve dat bij thuiskomst een nagel helemaal verpest was. Achteraf bleek dat deze niet goed was uitgehard. Hiervoor ben ik terug gegaan en dit is in orde gemaakt. Gisteren kon ik weer bij mijn eigen pedicure terecht en het afhalen van de gellak ging extreem lastig. Werd ook heel heet en deed oprecht pijn, tot verbazing van haar. Toen de gellak Γ©indelijk er vanaf was met alle ongemakken van dien bleek dat bijna alle nagels waren ingescheurd. Ook waren mijn nagels extreem dun geworden. Ons vermoeden is dan ook dat er MMA in de gellak van Yournails heeft gezeten, ook al wordt op de site beweerd van niet. Of er wel of geen MMA in de gellak heeft gezeten, het was hoe dan ook een pijnlijke ervaring, met alle horror van dien. Ik hoop dat mijn nagels snel herstellen en ze niet verder gaan scheuren zodat verdere pijn en mogelijke infecties me bespaard blijven.
Because my own pedicure was enjoying a holiday, I temporarily went to this business once. First and also the last time. I always have a gel polish on my toenails in the summer, never had any problems with it. Usually have very strong nails. So I've been here 1x now to have the gel polish I had removed and to have the nails repainted. I had to wait quite a while for my turn while I just had an appointment. While waiting I could already see that no device or file was disinfected during the manicure, but with the same devices and files they continued with the customer afterwards. This probably should have been a red flag by now, but I decided to wait anyway. The lady who was going to do my pedicure spoke almost no word of Dutch, everything had to be pointed and gestured. She was very rough with the removal of the gel polish (had wounds all over my toes afterwards). She had applied the new gel polish neatly, except that one nail was completely ruined when she got home. It later turned out that it had not cured properly. For this I went back and this has been fixed. Yesterday I was able to go to my own pedicure again and picking up the gel polish was extremely difficult. Also got very hot and really hurt, much to her surprise. When the gel polish was finally off with all the inconveniences that entailed, it turned out that almost all nails were torn. Also, my nails had become extremely thin. Our suspicion is that there was MMA in the gel polish of Yournails, even though the site claims not. Whether or not there was MMA in the gel polish, it was a painful experience anyway, with all the horror that entails. I hope my nails recover quickly and don't tear them further so that I am spared further pain and possible infections.
T
Titi N on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Super!!
M
Maarten Boon on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Very friendly staff and perfect pedicure/manicure.

Write some of your reviews for the company YourNails & The Beauty Box

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *