Zipper Clinics Enschede - De Klomp 35

4.8/5 β˜… based on 8 reviews

Zipper Clinics - Zipperclinics.nl

Behandelingen uitsluitend door ervaren plastisch chirurg (NVPC). Een consult voor een eerlijk advies is altijd gratis.

About Zipper Clinics Enschede

Zipper Clinics is gerechtigd tot het declareren van verzekerde behandelingen bij jouw zorgverzekeraar. Tijdens een gratis consult wordt beoordeeld of een behandeling voldoet aan de eisen die jouw zorgverzekeraar stelt. Zipper Clinics zoekt dit geheel vrijblijvend voor je uit, een verwijzing van de huisarts is hiervoor echter nodig. Aan een consult zijn geen kosten verbonden.  

Contact Zipper Clinics Enschede

Address :

De Klomp 35, 7511 DG Enschede, Netherlands

Phone : πŸ“ž +8899
Postal code : 7511
Website : http://www.zipperclinics.nl/
Categories :
City : Enschede

De Klomp 35, 7511 DG Enschede, Netherlands
M
Michel Harbers on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Vandaag een bovenooglidcorrectie ondergaan. Ik werd zeer correct behandeld door het personeel en chirurg en alles werd haarfijn uitgelegd over hoe en wat. Bij deze kliniek zijn zenuwen echt overbodig. M.v.g Michel
Have an upper eyelid correction today. I was treated very correctly by the staff and surgeon and everything was explained in detail about how and what. Nerves are really superfluous at this clinic. M.v.g Michel
H
H R.B. on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Eind februari ooglidcorrectie laten doen. Van begin tot eind prettige begeleiding en nazorg gehad. Zowel chirurg als rest van het personeel is behulpzaam, lief en leiden je goed door het proces met duidelijke uitleg. Blij met het uiteindelijke resultaat:)
Have an eyelid correction done at the end of February. Had pleasant guidance and aftercare from start to finish. Both the surgeon and the rest of the staff are helpful, sweet and guide you through the process with clear explanations. Happy with the final result :)
M
Maria Sarkezi on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Erg vriendelijk en goeie uitleg en je voelt je erg op gemak bij Michel. Ik heb zelf buikwandcorrectie gedaan ..als je zorgen maak zijn ze wel bereikbaar en goeie nazorg .
Very friendly and good explanation and you feel very comfortable with Michel. I have done a tummy tuck myself .. if you are worried they are available and good aftercare.
M
Mirand Van Boven on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Een super kliniek! Een geweldig team! Geweldige zorg! Zelfs een dag na de behandeling word je nog even gebeld. Tijdens de behandeling staat er een super team om je heen. Die vol vrolijkheid hun werk doen. Zenuwen zijn hier niet nodig. Alles is hier perfect geregeld van begin tot eind.
A great clinic! A great team! Great care! You will even be called a day after the treatment. During the treatment there is a super team around you. Who do their job with joy. Nerves are not necessary here. Everything is perfectly arranged here from start to finish.
J
Jorieke Slag on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik heb eind januari 2022 een ooglidcorrectie en een oorlelcorrectie gehad en uitermate tevreden over het resultaat. Het personeel is erg aardig en behulpzaam. De Zipper Clinic is zeker een aanrader.
I had an eyelid correction and an earlobe correction at the end of January 2022 and I am extremely satisfied with the result. The staff are very nice and helpful. The Zipper Clinic is definitely recommended.
m
martine on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik heb lang tegen een ooglidcorrectie op gezien. Ik vond het eng. Na 4 jaar toch de knoop doorgehakt. Het viel me echt 100% mee. Zeer kundig personeel en stellen je enorm gerust. Ik ben heel erg blij dat ik voor deze Zipper clinics heb gekozen. Ik zou het ieder ander aanraden!!!!
I've been dreading eyelid surgery for a long time. I thought it was scary. After 4 years, I finally took the plunge. I really liked it 100%. Very knowledgeable staff and they put you at ease. I am very happy that I chose these Zipper clinics. I would recommend it to anyone else!!!!
N
Neda Tiam on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

I would like to thank you Dr. Jenny Ketel.She is very kind and knowledgeable doctor.The staff is also incredibly friendly and helpful.Price was reasonable as well. I highly recommend Zipper Clinics Enschede!
J
Joan Basora on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Excellent service and attention. I had an ear surgery, it went smooth and they made me feel comfortable all time. Recovery is going as they told me and after three weeks I’m already very satisfied.

Write some of your reviews for the company Zipper Clinics Enschede

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *