Zomer Praktijk - Breewijd 42

1/5 β˜… based on 1 reviews

Contact Zomer Praktijk

Address :

Breewijd 42, 3844 ML Harderwijk, Netherlands

Phone : πŸ“ž +778
Postal code : 3844
Website : http://www.zomer-praktijk.nl/
Categories :
City : Harderwijk

Breewijd 42, 3844 ML Harderwijk, Netherlands
J
Justyna pawlusek on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

De dokter luistert niet. Hij is niet erg behulpzaam, hij bagatelliseert de symptomen van de ziekte. Ik raad het niet aan.
The doctor is not listening. He is not very helpful, he plays down the symptoms of the disease. I don't recommend it.

Write some of your reviews for the company Zomer Praktijk

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *