Zwembad De Paasberg - Terborgseveld 79

4.2/5 based on 8 reviews

Contact Zwembad De Paasberg

Address :

Terborgseveld 79, 7064 AN Silvolde, Netherlands

Postal code : 7064
Categories :
City : Silvolde

Terborgseveld 79, 7064 AN Silvolde, Netherlands
H
Henny Tönis on Google

Mooi complex maar nu gesloten
Nice complex but now closed
F
Fire Gaming on Google

Geweldig. Was met mijn vrienden en iederee bij de balie was super aardig??
Awesome. Was with my friends and everyone at the desk was super nice??
e
enesgopower1 on Google

Wat een gehandicapte zwembad met slechte service gvd
What a handicapped pool with poor service gvd
A
Anouska Koeijvoets on Google

Heerlijk buitenbad! Niet heel groot maar gezellig. Glijbaan en 2 duikplanken
Lovely outdoor pool! Not very big but cozy. Slide and 2 diving boards
R
Rene Migchelbrink on Google

Mooie zwemplek, maar jammer dat het zwembad om 18.00 sluit.. Werkende mensen willen s avonds ook wel een baantje trekken.
Nice swimming spot, but a pity that the pool closes at 6 pm.. Working people also want to take a job in the evening.
n
norbert becking on Google

Mooi zwembadje om zomers lekker af te koelen. Prijs is aardig aan de hoge kant. Tip oplopende korting bij meer tickets zou voor grote gezinnen een uitkomst kunnen zijn.
Nice pool to cool off in the summer. Price is kinda on the high side. Tip Increasing discount with more tickets could be a solution for large families.
r
ryan Vos on Google

Het is wel leuk alleen niet te vaak je hebt er wel veel te doen, maar uiteindelijk kom je toch voor het zwemmen en heb je eigenlijk alleen het grote lege zwembad. met 2 duik planken en dat word behoorlijk snel hetzelfde.
It is nice just not too often you have a lot to do, but in the end you come for the swim and you really only have the large empty pool. with 2 dive boards and that quickly becomes the same.
J
Joanna Markvoort on Google

Lovely pool.

Write some of your reviews for the company Zwembad De Paasberg

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *