A.S.V. Taste - Oude Markt 24

4.9/5 based on 8 reviews

A.S.V. Taste - Haal het meeste uit je studententijd - Asvtaste.nl

Beleef het studentenleven bij de grootste en meest ondernemende studentenvereniging van Enschede. Word lid en haal het meeste uit je studententijd!

About A.S.V. Taste


A.S.V. Taste is met ruim 500 leden  de grootste en meest ondernemende studentenvereniging van Enschede. De vereniging kent verschillende jaarclubs, disputen, genootschappen en commissies.  Taste, opgericht in 1988, is sinds 1996 gevestigd in de Pakkerij aan de Oude Markt. Hier komen de leden verschillende dagen in de week bijeen op Sociëteit Antigoon.  Jaarlijks organiseert Taste een aantal mooie evenementen. Daarnaast worden er, zoals een studentenvereniging betaamt, grote feesten georganiseerd. Daarnaast zet Taste ook activiteiten met een wat serieuzer karakter neer. Denk hierbij aan een goede doelen actie, een besturendag en de Taste Business Tour. Deze activiteiten georganiseerd door Taste leden, zorgen voor leerzame ervaringen en mooie manifestaties.


Contact A.S.V. Taste

Address :

Oude Markt 24, 7511 GB Enschede, Netherlands

Phone : 📞 +8
Postal code : 7511
Website : https://www.asvtaste.nl/
Categories :
City : Enschede

Oude Markt 24, 7511 GB Enschede, Netherlands
K
Koen Poortema on Google

J
Jelle K on Google

T
T D on Google

Ver in het oosten, maar nog net in ons land. Lekker klemmen 'Vo
Far to the east, but just in our country. Nice clamping 'Vo
M
Mijke Brager on Google

Toevoeging aan je leven! Gr gr
Addition to your life! Gr gr
L
Laurens Lafranca on Google

Super 'vo voor de leden 24.2
Super 'vo for the members 24.2
J
Josien Mourik on Google

Vet leuk. Gr gr
Awesome. Gr gr
T
Tineke on Google

Edit: wat goed dat jullie zo milieubewust bezig zijn!
Edit: how good that you are doing so environmentally conscious!
R
Rutger P on Google

Great classic venue. Nice people

Write some of your reviews for the company A.S.V. Taste

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *