AKPro - Slotenmakerstraat 20

4.2/5 β˜… based on 8 reviews

Contact AKPro

Address :

Slotenmakerstraat 20, 2672 GD Naaldwijk, Netherlands

Phone : πŸ“ž +78
Postal code : 2672
Website : http://akpro.nl/
Categories :
City : Naaldwijk

Slotenmakerstraat 20, 2672 GD Naaldwijk, Netherlands
G
Gijs Houtzagers on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

D
Dako van der Gaag on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

J
Jeroen Vis on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Deskundig geholpen en betrouwbaar gevoel.
Expertly helped and reliable feeling.
c
chris zonneveld on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Keurig voorgelicht en uitleg gekregen.
Nicely informed and given explanation.
D
Dick van Eijk on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Prima ontvangst. Goed en duidelijk advies.
Excellent reception. Good and clear advice.
S
Samira Chaabot on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Onze raamkozijnen waren verkeerd geplaatst door een andere bedrijf. Akpro heeft nieuwe kozijnen geplaatst. Het is een professioneel bedrijf met vakmensen! Zeer vriendelijke medewerkers, die weten wat ze doen. Zeker aan te raden
Our window frames were misplaced by another company. Akpro has placed new window frames. It is a professional company with professionals! Very friendly employees who know what they are doing. Definitely recommend
L
Leo Hersbach on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Van advies tot offerte en uitvoering, op alle vlakken wordt meegedacht met de klant. Heren zijn secuur en vakkundig. Planningen zijn realistisch en worden duidelijk gecommuniceerd. Geleverde werk is uitmuntend en wij zijn zeer tevreden met het resultaat. Wij hebben de volledige voorkant laten vervangen voor kunststof voorzien van screens op zonne-energie beneden en rolluiken boven. Daarnaast is ook de voordeur vervangen.
From advice to quotation and implementation, we think along with the customer in all areas. Gentlemen are precise and skilled. Plans are realistic and clearly communicated. The work delivered is excellent and we are very satisfied with the result. We have had the entire front replaced for plastic with solar-powered screens below and shutters above. The front door has also been replaced.
F
Frans Hinfelaar on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Wat een dramatisch slecht bedrijf. Begint al bij het opmeten en tijdens het leveren klopte er geen hout van. Alle ramen op 1 na moesten er weer uit. Over de juiste isolatie rondom snappen ze echt niks van. De erker gewoonweg te groot en uiteindelijk met een individuele expert erbij het geheel na 1,5 maand eindelijk aangepast. Garantie....omdat we een echt klein bedrag niet willen betalen, wederom door de slechte inbouw, geeft ie geen garantie meer. Beschamend slecht....en maar slecht praten over zijn collega's . Nooit meer deze gast.
What a terribly bad company. Starts with measuring and during delivery it didn't make sense. All windows except 1 had to go out again. They really don't understand anything about the right insulation around. The bay window is simply too big and finally, with an individual expert, the whole was finally adjusted after 1.5 months. Warranty....because we don't want to pay a really small amount, again due to the bad installation, it no longer gives a warranty. Embarrassingly bad....and talk badly about his colleagues. Never this guy again.

Write some of your reviews for the company AKPro

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *