Ammerlaan de Bakkers Sassenheim - Hoofdstraat 264

4.6/5 β˜… based on 7 reviews

Ammerlaan de Bakkers | Sassenheim - Ammerlaandebakkers.nl

Ammerlaan de Bakkers is een ambachtelijke bakker uit Sassenheim die brood en banket levert aan diverse winkels en horeca in de Bollestreek.

Ammerlaan de Bakkers | Sassenheim - Ammerlaandebakkers.nl

Ammerlaan de Bakkers is een moderne bakkerij die levert aan winkels, horeca, zorg en sportverenigingen. De bakkerij is gevestigd in Sassenheim met winkels in de Bollenstreek en omstreken. 

​

Contactgegevens bakkerij
Edisonstraat 3

2171 TV Sassenheim

0252-245460

Contact Ammerlaan de Bakkers Sassenheim

Address :

Hoofdstraat 264, 2171 BR Sassenheim, Netherlands

Phone : πŸ“ž +
Postal code : 2171
Website : http://www.ammerlaandebakkers.nl/
Categories :
City : Sassenheim

Hoofdstraat 264, 2171 BR Sassenheim, Netherlands
H
Harald Kaufmann on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

G
Gerco Westerbeek on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

R
Rob van Leeuwen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

y
yvon van der Linden on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

M
Martijn on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

J
Jochem Aalders on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Gezelligheid en super goed!
Cosiness and super good!
K
Kadir Taşboğa on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Good quality bakery, very little amount of variables.

Write some of your reviews for the company Ammerlaan de Bakkers Sassenheim

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *