Atelier Edel&Smederij Renata - Lievelderweg 127A

5/5 β˜… based on 1 reviews

Contact Atelier Edel&Smederij Renata

Address :

Lievelderweg 127A, 7137 MV Lievelde, Netherlands

Phone : πŸ“ž +9
Postal code : 7137
Website : http://edelensmederij.nl/
Categories :
City : Lievelde

Lievelderweg 127A, 7137 MV Lievelde, Netherlands
C
Carla Droste on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

fantastisch zoals ze 3 losse stukken uit mijn verleden , te weten , ring van mijn moeder, en de trouwringen van mijn ouders, om kan vormen tot nog steeds 3 aparte ringen maar samen weer een eenheid vormend; ik zal ze nu de rest van mijn leven met veel plezier gaan dragen; hartelijke dank Renata!!!
fantastic as she can transform 3 separate pieces from my past, namely, my mother's ring, and my parents' wedding rings, into still 3 separate rings but together again forming a unity; I will now enjoy wearing them for the rest of my life; thank you very much Renata !!!

Write some of your reviews for the company Atelier Edel&Smederij Renata

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *