Attract Uitzendbureau Oldenzaal - Grootestraat 5

4.8/5 based on 8 reviews

About Attract Uitzendbureau Oldenzaal

Je krijgt van ons een melding wanneer een nieuwe vacature beschikbaar is.

Contact Attract Uitzendbureau Oldenzaal

Address :

Grootestraat 5, 7571 EJ Oldenzaal, Netherlands

Phone : 📞 +7
Postal code : 7571
Website : http://www.attract.nl/
Categories :
City : Oldenzaal

Grootestraat 5, 7571 EJ Oldenzaal, Netherlands
C
Celena Caracciolo on Google

K
Kevin Kemerink on Google

B
Bettina Smid on Google

T
Tessa on Google

D
Daniella spoor on Google

T
Tomi Wienk on Google

H
Hetty on Google

Prima geholpen en uitleg
Great help and explanation
M
Marloes van der Worp on Google

Ik kon heel snel aan het werk. Goed contact over hoe het gaat/bevalt. Erg prettig. Als je vragen hebt wordt er snel contact met je opgenomen. Vriendelijk personeel en zeer professioneel.
I was able to get back to work very quickly. Good contact about how things are going / like. Very pleasant. If you have any questions, we will contact you quickly. Friendly staff and very professional.

Write some of your reviews for the company Attract Uitzendbureau Oldenzaal

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *