Pro Industry - Oldenzaal - Ganzenmarkt 13

3.9/5 based on 8 reviews

About Pro Industry - Oldenzaal

Uw heeft deze pagina al een hele tijd open staan, de getoonde gegevens zijn mogelijk verouderde.
Om uw handling uit te voeren, vragen wij u om de pagina op nieuwe te laden.

Onze excuses voor het ongemak.

Contact Pro Industry - Oldenzaal

Address :

Ganzenmarkt 13, 7571 CD Oldenzaal, Netherlands

Phone : 📞 +9
Postal code : 7571
Website : https://www.pro-industry.nl/
Categories :
City : Oldenzaal

Ganzenmarkt 13, 7571 CD Oldenzaal, Netherlands
m
macario Witteveen on Google

Zeer prettig en open gesprek
Very pleasant and open conversation
M
Matthijs Harrewijn on Google

Behulpzame mensen die je écht vooruit kunnen helpen.
Helpful people who can really help you move forward.
J
J Jansen on Google

Heel goed geregeld en behandeld.
Very well arranged and treated.
Y
Yvette Van Spanje on Google

Ik kon door pro industry snel weer aan het werk!
Thanks to pro industry I was able to get back to work quickly!
M
Mike Franke on Google

Pieter van pro industry heeft mij heel goed geholpen met alles
Pieter from pro industry helped me very well with everything
L
Luis F Noticia on Google

Pro-Idustry, spreek voor zich !!! Ik werk graag met het team van Pro-Industry Oldenzaal, zeer behulpzaam en eficient team.Top jongens, ga zo door
Pro Idustry, speak for yourself !!! I like to work with the Pro-Industry Oldenzaal team, a very helpful and efficient team. Top guys, keep it up
r
rinesh jangali on Google

Ik kan een hele samenvatting gaan schrijven. maar houd het kort en krachtig! 1. Een van de best die ken. 2. Medewerkers zijn heel behulpzaam. 3. Ze vinden altijd wel een baan die bij je past. En het naam zegt het al PRO INDUSTRY ze zijn inderdaad een PRO!
I can write a whole summary. but keep it short and powerful! 1. One of the best who know. 2. Employees are very helpful. 3. They will always find a job that suits you. And the name says it all PRO INDUSTRY they are indeed a PRO!
R
Rene Van erkelens on Google

Ik heb vorig jaar een gesprek gehad. Naar aanleiding daarvan zou ik terug worden gebeld door jeff.7 weken later hen ik zelf maar eens gebeld,want ik hoorde niks.Jeff was in gesprek,maar hij zou terug bellen.Nu 3 weken later wederom niks gehoord.heel heel slecht .
I had an interview last year. As a result, I would be called back by Jeff. 7 weeks later I called them myself, because I didn't hear anything. Jeff was on a call, but he would call back. Now 3 weeks later again nothing was heard. Very very bad .

Write some of your reviews for the company Pro Industry - Oldenzaal

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *