Bandenservice Hogeterp - De Stapeling 5

4.9/5 β˜… based on 8 reviews

Contact Bandenservice Hogeterp

Address :

De Stapeling 5, 8447 GN Heerenveen, Netherlands

Phone : πŸ“ž +9
Postal code : 8447
Website : http://www.bandenservice.frl/contact.php
Categories :
City : Heerenveen

P
Peter De Jong on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Prima bedrijf en niet duur en heeft altijd tijd om je even te woord te staan ??
Great company and not expensive and always has time to speak to you ??
M
Michiel van der Ent Braat on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Mijn velgen gebalanceerd en dus weer zonder trillen te besturen. Betaalbaar, goede service en neemt de tijd!
My rims balanced and therefore again without vibrating to drive. Affordable, good service and takes your time!
L
Leonard Hoks on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Vlotte en vriendelijke service. Bovendien lage prijs voor de banden!
Smooth and friendly service. In addition, low price for the tires!
i
ijssels Ijssels on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Goede snelle service echt super.
Good fast service really great.
J
J De jong on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Fijne service! Meneer denkt met je mee. Top!
Great service! Sir thinks along with you. Top!
J
Jaba SUP on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Met een lekke band naar Bandenservice Hogeterp.. Hier zijn we goed en vakkundig geholpen. Interessant om te zien hoe een band vervangen wordt. Zeer vriendelijk geholpen. Bedankt!!
With a flat tire to Bandenservice Hogeterp .. Here we are well and professionally helped. Interesting to see how a tire is replaced. Helped very friendly. Thanks!!
J
Jan Walburg on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik heb diverse keren zowel auto als motorbanden bij Roelof Hogeterp gekocht. deze worden altijd op zeer professionele en goede manier gemonteerd en uitgelijnd. Je wordt altijd vriendelijk ontvangen en de producten hebben een vriendelijke prijs. kortom een aanrader voor al uw banden
I have bought both car and motorcycle tires from Roelof Hogeterp several times. these are always mounted and aligned in a very professional and good way. You will always receive a friendly welcome and the products have a friendly price. In short, a must for all your tires
E
Edwin Van Eijk on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Top service

Write some of your reviews for the company Bandenservice Hogeterp

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *