Basic-Fit Naaldwijk Gildestraat 24-7 - Gildestraat 227 B

4.3/5 based on 8 reviews

About Basic-Fit Naaldwijk Gildestraat 24/7

You can cancel the membership by filling in the form for dissolution of the contract and emailing it to us ([email protected]) or sending it to us by post (Basic-Fit, Postbus 3124, 2130 KC Hoofddorp, The Netherlands).

Contact Basic-Fit Naaldwijk Gildestraat 24/7

Address :

Gildestraat 227 B, 2671 BW Naaldwijk, Netherlands

Postal code : 2671
Website : https://www.basic-fit.com/en-nl/clubs/basic-fit-naaldwijk-gildestraat-4690447109e14af7b8e04d12827d7b0b.html
Categories :
City : Naaldwijk

Gildestraat 227 B, 2671 BW Naaldwijk, Netherlands
J
Jaqueline Scheffers on Google

Er zijn veel apparaten. Ik mis wat apparaten met touwen, waar je vooral rug en armen mee traint. Dit is beter voor de kleine spieren. En daarnaast vind ik het echt te druk s avonds. Er zou bijvoorbeeld een roei apparaat bij kunnen. En ik zou bijna zeggen bereid verder uit. Als je er komt zijn gewoon alle loopbanden en crosstrainers bezet. Je moet wachten op een kracht trainings apparaat. Zo druk is het. Verder een prima sportschool, wanneer je geen begeleiding nodig hebt.
There are many devices. I miss some equipment with ropes, which you mainly train your back and arms with. This is better for the small muscles. And besides, I find it really busy at night. For example, a rowing machine could be added. And I would almost say be prepared to go further. When you get there, all treadmills and cross trainers are occupied. You have to wait for a strength training device. It's that busy. Also a great gym, if you don't need guidance.
C
ClaudiA Gressmann on Google

Had gereserveerd om 05.45 uur en voor een vriend die mee kon trainen op mijn abonnement. Moest uiterlijk 06.00 uur binnen zijn en kwam om 05.58 aan. Vond het handiger om de vriend meteen met mij de poort door te laten lopen omdat we anders het risico zouden lopen dat zij niet op tijd binnen zou zijn en ik een nieuwe reservering zou moeten maken. Ontvang ik later op de dag een mail dat ik beticht wordt van fraude en een boete moet betalen, ik heb notabene een abonnement waarbij iemand mee kan trainen en had ook voor diegene gereserveerd. Begrijp dat het niet de bedoeling is om tegelijk door een poortje te lopen maar had me daar dan op aangesproken. Kleine moeite om het systeem even te raadplegen zodat men had kunnen zien dat ik voor twee personen had gereserveerd.
Made a reservation at 5:45 am and for a friend who could train on my subscription. Had to be in by 6am and arrived at 5:58am. Found it more convenient to let the friend walk through the gate with me right away because otherwise we would run the risk that she wouldn't be in on time and I would have to make a new reservation. Later in the day I receive an email that I am accused of fraud and that I have to pay a fine, I have a subscription that someone can train with and had also reserved for that person. Understand that it is not the intention to walk through a gate at the same time, but I would have addressed that. Small effort to consult the system so that it could have been seen that I had made a reservation for two people.
W
Wim Van de ven on Google

Normaal sport ik aan de werft in den haag nu eens naar Naaldwijk eerlijk gezegd sommige toestellen hebben wij niet in den haag maar ik persoonlijk vind de werft echt gezelliger Naaldwijk doet mij denken aan een fabriek maar zal wel komen door dat ik begonnen ben bij de werft.
Normally I work out at the werft in the hague, now I go to Naaldwijk to be honest, we don't have some devices in the hague but I personally think the werft is really nicer Naaldwijk reminds me of a factory but it must be because I started at the werft .
R
RDA on Google

Don't dream of it, train for it!
A
Alfredo Lamberti on Google

Let's get it
R
Riajul HAssAn on Google

☺️
M
Mihaly Horvath on Google

The best basic fit soo don't go here LOO OL
A
Alfredo Lamberti on Google

It's fantastic and so many equipment, I have done in Italy some gym, but hear in Basic- Fit I found much better, friendly people and I Love

Write some of your reviews for the company Basic-Fit Naaldwijk Gildestraat 24/7

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *