Beautystudio Vanessa - Meester G. Groen van Prinstererlaan 73

5/5 based on 3 reviews

Contact Beautystudio Vanessa

Address :

Meester G. Groen van Prinstererlaan 73, 1181 TP Amstelveen, Netherlands

Postal code : 1181
Categories :
City : Amstelveen

Meester G. Groen van Prinstererlaan 73, 1181 TP Amstelveen, Netherlands
A
Alex B. on Google

C
Chantal Nutt on Google

Vanessa is de beste schoonheidsspecialiste die er is. Kom al jaren bij Vanessa en ze heeft een enorme ruime ervaring in diverse behandelingen. Van de Base behandeling tot een deluxe behandeling. Bindweefsel massage is een van mijn favorieten. Manicure, Pedicure. Wimpers en wenkbrauwen en nog veel meer. De productlijn die ze gebruikt is mijn favoriet en een van de top cosmetische lijnen die er is. Haar salon is super schoon, voldoet aan alle Covid-richtlijnen en het voelt heel erg Zen en comfortabel. Vanessa is niet alleen professioneel, maar met haar 35 jaar aan ervaring weet ze echt goed de verschillen in huidtypes en hoe deze te behandelen. Echt een must have for your monthly relaxation and health. 5 stars for sure!!! Dus maak nu een afspraak en ervaar het zelf.
Vanessa is the best beautician out there. Been coming to Vanessa for years and she has a lot of experience in various treatments. From the Base treatment to a deluxe treatment. Connective tissue massage is one of my favorites. Manicure, Pedicure. Eyelashes and eyebrows and much more. The product line she uses is my favorite and one of the top cosmetic lines out there. Her salon is super clean, meets all Covid guidelines and it feels very Zen and comfortable. Not only is Vanessa professional, but with her 35 years of experience she really knows the differences in skin types and how to treat them. Truly a must have for your monthly relaxation and health. 5 stars for sure!!! So make an appointment now and experience it for yourself.
A
Astrid De Koninck on Google

The best!

Write some of your reviews for the company Beautystudio Vanessa

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *