Blankestijn Verspaning - Harselaarseweg 28

5/5 based on 1 reviews

Blankestijn Verspaning – De ‘Spil’ waar het bij ons om ‘draait’ bent ú, als klant! - Blankestijnverspaning.nl

Blankestijn Verspaning is een jong bedrijf op het gebied van verspaning.
Door onze jarenlange ervaring een zeer betrouwbare partner voor uw producten.

Uw draai- en freeswerk van enkelstuks tot kleine series is bij ons in goede handen. Dit is bij ons de ‘spil’ waar het om ‘draait’. Wij werken uitsluitend helder, duidelijk en volgens afspraak.

Graag willen wij u uitnodigen om vrijblijvend contact met ons op te nemen wat wij voor u kunnen betekenen.

Contact Blankestijn Verspaning

Address :

Harselaarseweg 28, 3771 MB Barneveld, Netherlands

Phone : 📞 +79
Postal code : 3771
Website : http://www.blankestijnverspaning.nl/
Categories :
City : Barneveld

Harselaarseweg 28, 3771 MB Barneveld, Netherlands

Write some of your reviews for the company Blankestijn Verspaning

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *