Middendorp Metaal - Harselaarseweg 102

5/5 based on 1 reviews

Middendorp Metaal Barneveld - Metaalbewerking en Poedercoaten - Middendorpmetaal.nl

Bent u op zoek naar een metaalconstructie voor uw product, interieur of machine? Wij leveren maatwerk oplossingen in metaal.

About Middendorp Metaal

Door ruim 40 jaar ervaring in de metaalbewerking kunt u het volgende van ons verwachten.

Ons specialisme is het vervaardigen van producten voor onder meer de bouw van winkelinrichtingen, bibliotheken, kantoren en dergelijke. Wij onderscheiden ons door ons perfectionisme, het meedenken met de opdrachtgevers, korte levertijden en het optimale resultaat van onze producten. Dit mede doordat wij het poedercoaten van de producten, in elke door u gewenste kleur, in eigen beheer hebben.

Contact Middendorp Metaal

Address :

Harselaarseweg 102, 3771 MB Barneveld, Netherlands

Phone : 📞 +87
Postal code : 3771
Website : http://www.middendorpmetaal.nl/
Categories :
City : Barneveld

Harselaarseweg 102, 3771 MB Barneveld, Netherlands
W
Willem R on Google

Ze hebben een frame voor een lamp gemaakt op basis van mijn ontwerp en die is, net als het onderstel van de tafel, erg mooi geworden! Een fijne partij om iets te laten maken.
They made a frame for a lamp based on my design and it has become very beautiful, just like the base of the table! A nice party to have something made.

Write some of your reviews for the company Middendorp Metaal

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *