Blij-land Kinderdagverblijf - Diemerparklaan 21

5/5 β˜… based on 4 reviews

Blij-land – Kinderdagverblijf IJburg - Blij-land.nl

HΓ©t Kinderdagverblijf van IJburg!

Wij zijn een kleinschalig, groen en liefdevol kinderdagverblijf. In onze 4 groepen zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar, net als in een groot gezin. Wij hebben binnen en buiten veel ruimte waar kinderen heerlijk kunnen rennen, fietsen en spelen. Bij ons leren kinderen samen te spelen en wij helpen ze stap voor stap de wereld te ontdekken.

Contact Blij-land Kinderdagverblijf

Address :

Diemerparklaan 21, 1087 GN Amsterdam, Netherlands

Phone : πŸ“ž +8
Postal code : 1087
Website : https://www.blij-land.nl/
Categories :
City : Amsterdam

Diemerparklaan 21, 1087 GN Amsterdam, Netherlands
j
josephine vos on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

I
Ibrahim Sekerci on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

M
Marina Saconato on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

R
Rachel M. on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Super fijn kinderdagverblijf! Kleinschalig, persoonlijk en professioneel. Mijn man en ik zijn super blij met onze keuze. Ik kan Blij-land aan iedereen aanraden.
Very nice nursery! Small-scale, personal and professional. My husband and I are super happy with our choice. I can recommend Blij-land to everyone.

Write some of your reviews for the company Blij-land Kinderdagverblijf

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *