BoekenVoordeel - Leyweg 707 Y

4/5 β˜… based on 8 reviews

Contact BoekenVoordeel

Address :

Leyweg 707 Y, 2545 GM Den Haag, Netherlands

Phone : πŸ“ž +8797
Postal code : 2545
Website : https://www.boekenvoordeel.nl/
Categories :
City : Den Haag

Leyweg 707 Y, 2545 GM Den Haag, Netherlands
A
Artur Olszewski on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Zeer goedkope kalenders
Very cheap calendars
N
Nicola R. on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ok
Ok
J
Jean Arias on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ze hebben leuke en betaalbare lees en doe boekjes voor mijn kinderen van 2,5 en 10 jaar
They have fun and affordable read and do books for my children aged 2.5 and 10 years
J
J Broekhuizen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Mijn favoriete boek en dvd winkel veel keus , vaak wel 70 % korting op boek en films .
My favorite book and DVD store has a lot of choice, often a 70% discount on book and films.
T
Thyrrhena Francisca on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik maak mijn hibbie mijn leven en dit is de perfecte plek voor mij om inspiratie te krijgen en ook mijn hobbiespullen te kopen. Ook zijn de actie voor dvd's altijd welkom.?
I make my hibbie my life and this is the perfect place for me to get inspiration and also buy my hobby stuff. Also the action for DVDs always welkom.?
C
Carla van Marsbergen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Een leuke winkel met een goed gevarieerd assortiment tegen een lage prijs. Bovendien leuk en gezellig personeel.
A nice shop with a well-varied range at a low price. Moreover, nice and pleasant staff.
D
Dieuwer Henstra on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ze hebben eigenlijk best veel en van alles wel wat ook. Af en toe loop ik eens langs en dan loop ik toch wel met een boek naar buiten. Voor mezelf, maar ook wel om cadeau te doen. Goeie zaak om eens rond te kijken als je niet veel geld wilt uitgeven of te besteden hebt. En ik vind zelf dat het merendeel kwaliteit voor weinig geld is en je best wat in handen hebt. Ze hebben naast boeken ook kalenders, agenda's, puzzels, films & muziek, hobby boeken/benodigdheden, kaarten, cadeau-artikelen enz. Ze pakken alleen niet voor je in.
They actually have quite a lot and a bit of everything. Every now and then I walk by and then I walk outside with a book. For myself, but also to give as a present. Good thing to have a look around if you don't want to spend or have a lot of money to spend. And I personally think that the majority is quality for little money and you have something in your hands. In addition to books, they also have calendars, diaries, puzzles, movies & music, hobby books / supplies, cards, gift items, etc. They just don't pack for you.
P
Prewien Tilakdharie on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Nice

Write some of your reviews for the company BoekenVoordeel

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *