Boels Rental Haarlem - A. Hofmanweg 3-B

3.8/5 β˜… based on 8 reviews

About Boels Rental Haarlem

Uw partner voor elke uitdaging

We begrijpen uw behoeften en uitdagingen. Nog belangrijker. we weten precies wat belangrijk is voor uw project. Welke uitdaging dan ook, waar dan ook en wanneer u het nodig hebt. Zelfs als het project onder hoge druk staat of als het mis dreigt te lopen. Wij zijn er voor u. Hoe uitzonderlijk het vraagstuk ook is, samen krijgen we de klus geklaard. Hoe we dit doen, bekijk onze film.

Contact Boels Rental Haarlem

Address :

A. Hofmanweg 3-B, 2031 BH Haarlem, Netherlands

Phone : πŸ“ž +
Postal code : 2031
Website : https://www.boels.com/nl-nl/
Categories :
City : Haarlem

A. Hofmanweg 3-B, 2031 BH Haarlem, Netherlands
M
M Peereboom on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Super goed geholpen bij dit filiaal. Ik ga er zekers nog eens terug.
Super good help at this branch. I will definitely go back there.
R
Ron Schoo on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Achterlijk duur. Als je een steiger voor een dag huurt mag je voor een week betalen.
Really expensive. If you rent a jetty for a day, you can pay for a week.
B
Badr Loutfi on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik was 2 uur te laat met terugbrengen van het gereedschap ze waren heel erg coulant om dit niet te verekenen
I was 2 hours late returning the tools they were very lenient not to settle this
B
Bart Overes on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Tja er is maar 1 gereedschapsverhuur bedrijf waar je snel en goed geholpen wordt. Boels de kings of tools.( mogen jullie gebruiken deze pay off ;-)
Well there is only 1 tool rental company where you are helped quickly and well. Boels the kings of tools. (May you use this pay off ;-)
R
RenΓ© van Maren on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

In het contract staat dat als je het gehuurde niet schoon terug brengt, je achoonmaakkosten moet betalen. Ik heb mijn best op het apparaat gedaan en hij was schoner dan zoal ik hem van hun kreeg. Evengoed halen ze 3 euro ex btw van te rekening. 57euro voor een karcher met oppervlaktereiniger is best prijzig voor een dagje.
The contract states that if you do not return the rented property clean, you must pay cleaning costs. I did my best on the device and it was cleaner than I got it from them. They also charge 3 euros ex VAT. 57 euros for a karcher with surface cleaner is quite expensive for a day.
E
Erix Jansen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Motoraanhanger gehuurd voor drie weken was 650,- inclusief 200,- Borg helaas was de aanhanger een oud barrel, op weg naar Zweden dag 1 trillen de spatborden los die de band aan gort had gereten. Daarbij had ik ook een reserve band gehuurd maar dit was een vijf gaats i.p.v. een vier gaats. reparatie van 100,-, reserve band voor niks betaald, 2 dagen vakantie verpest. Inclusief borg van 200,- kreeg ik 266,- terug. Nooit meer.
Motorcycle trailer rented for three weeks was 650,- including 200,- Deposit unfortunately the trailer was an old barrel, on the way to Sweden day 1 vibrate the mudguards that had ripped the tire to smithereens. I also rented a spare tire but this was a five-hole instead of a four-hole. repair of 100, -, spare tire paid for nothing, 2 days of vacation ruined. Including deposit of 200, - I got 266, - back. Never again.
m
mark wessels on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Jammer dat er geen nul sterren zijn. Uitermate slechte service. Oude stofzuiger meegekregen, die slecht zijn werk deed en tenslotte gedurende de klus in het weekend op zaterdagmiddag stuk gaat. Doordat ik maandag een nieuwe stofzuiger heb moeten ophalen ter vervanging had ik een duidelijke vergelijking tussen een werkende en niet-werkende stofzuiger! Hierdoor heeft de klus langer geduurd en moest ik behoorlijke extra kosten maken. Ok, kan natuurlijk gebeuren. Alles kan kapot gaan. Gevraagd om de kosten voor de stofzuiger voor die zaterdag niet in rekening te brengen, werd ik vervolgens voor leugenaar uitgemaakt door het personeel, en het zou aan mij hebben gelegen + extra schoonmaakkosten voor een kapotte stofzuiger! O ja, en eigenlijk moest ik toch ook niet zeuren omdat ik eigenlijk de stofzuiger toch drie dagen had gehad met de zondag erbij!
Too bad there are no zero stars. Extremely bad service. Received an old vacuum cleaner, which did a bad job and finally breaks down during the weekend job on Saturday afternoon. Because I had to pick up a new vacuum cleaner on Monday to replace it, I had a clear comparison between a working and non-working vacuum cleaner! As a result, the job took longer and I had to incur considerable extra costs. Okay, of course it can happen. Everything can break. Asked not to charge for the vacuum cleaner for that Saturday, I was then called a liar by the staff, and it would have been my fault + extra cleaning charge for a broken vacuum cleaner! Oh yes, and actually I didn't have to complain because I had actually had the vacuum cleaner for three days, including Sunday!
D
Debbie on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Belachelijk slechte service!!! Op het contract staat dat ze 17:00 dicht gaan, wij stonden er 16:32, bleken ze dus om 16:30 dicht te gaan en wij mochten dus niet meer terug brengen, stonden de volgende ochtend direct voor de deur en konden een hele dag extra afrekenen.. €100 bij mogen betalen.. schandalig! Nooit meer boels Haarlem..
Ridiculously bad service!!! The contract states that they close at 17:00, we were there at 16:32, so it turned out that they close at 16:30 and we were therefore not allowed to return, were immediately at the door the next morning and could buy a whole day extra checkout .. €100 to pay .. outrageous! No more messy Haarlem..

Write some of your reviews for the company Boels Rental Haarlem

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *