Brasserie Blufje - Dagelijkse Groenmarkt 26A

2.4/5 based on 8 reviews

Contact Brasserie Blufje

Address :

Dagelijkse Groenmarkt 26A, 2513 AL Den Haag, Netherlands

Postal code : 2513
Categories :
City : Den Haag

Dagelijkse Groenmarkt 26A, 2513 AL Den Haag, Netherlands
E
Eef Roeleveld on Google

Blufje is momenteel de meest asociale brasserie in Den Haag. Terras tot aan de tramrail met alle gevaren van dien. Kinderen en ouderen op fietsen, voetgangers, tram en overig verkeer komen hierdoor ernstig in de problemen met mogelijk ernstige gevolgen tot gevolg. Rupsje Nooitgenoeg. ☠?
Blufje is currently the most antisocial brasserie in The Hague. Terrace up to the tram rail with all its dangers. Children and the elderly on bicycles, pedestrians, trams and other traffic are seriously in trouble as a result, with potentially serious consequences. The Very Hungry Caterpillar. ☠?
M
Maren zeemacht on Google

Leuk tentje! Eten heerlijk, maar een grote mis in de bediening. Lichtelijk chaotisch, maar wel vermakelijk! :)
Nice tent! Food delicious, but a big mistake in the service. Slightly chaotic, but entertaining! :)
D
Deborah DenOuden on Google

Een kwartier buiten te zitten, zijn we weg gegaan, als je ons ziet zitten en niet eens de moeite neem om te seinen dat je ons heb zien zitten, dan hoeft het niet meer.
Sitting outside for fifteen minutes, we left, if you see us sitting and don't even bother to signal that you've seen us sitting, then you don't have to.
N
Noor van Everdingen on Google

Leuke plek met mooie inrichting en prima eten helemaal tevreden zeer vriendelijke bediening en snel
Nice place with nice decor and good food completely satisfied very friendly service and fast
E
En1ero on Google

Dafür dass der Laden mit Pancakes and more wirbt, waren diese richtig schlecht. Man sitzt ganz nett, aber mehr auch nicht.
For the fact that the shop advertises with pancakes and more, they were really bad. You sit quite nicely, but nothing more than that.
S
Sander Dorrestein on Google

Bij dit zaakje geluncht. Poffertjes waren niet vers (verpakking lag nog in de keuken). Pannekoek met spek smaakte teveel naar ei en kreeg er 3 kleine plakjes spek op. Bediening was ook nog onaardig bij het afrekenen. Absoluut geen aanrader.
Had lunch at this place. Poffertjes were not fresh (packaging was still in the kitchen). Pancake with bacon tasted too much like egg and got 3 small slices of bacon on it. Service was also rude at checkout. Definitely not recommended.
K
Kaspar van Everdingen on Google

Binnen gegeten op de 1e verdieping. Mooie locatie met groots uitzicht. De bediening was snel, gastvrij en vriendelijk. De kaart is basic maar niet verkeerd.
Dined inside on the 1st floor. Nice location with great view. The service was fast, welcoming and friendly. The map is basic but not wrong.
f
fred kottenhagen on Google

Helaas veel te duur en personeel spreekt Engels. Meer dan €13.50 betalen voor 1 pen saté met een klein beetje sla en een heel klein stukje brood en frites apart voor € 3.50. Jammer prachtige locatie maar veel te duur.
Unfortunately way overpriced and staff speak English. Pay more than €13.50 for 1 satay with a little bit of lettuce and a very small piece of bread and chips separately for € 3.50. Too bad beautiful location but way too expensive.

Write some of your reviews for the company Brasserie Blufje

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *