Buurtpunt Fiona - Grote Sternstraat 53

5/5 β˜… based on 8 reviews

Buurtpunt Fiona - Pakketpunt voor DHL, Ups en Homerr. - Buurtpunt-fiona.business.site

Zonder het tonen van een geldig legitimatiebewijs kunnen wij uw pakket niet meegeven.

Contact Buurtpunt Fiona

Address :

Grote Sternstraat 53, 4332 DR Middelburg, Netherlands

Phone : πŸ“ž +99
Postal code : 4332
Website : https://buurtpunt-fiona.business.site/
Categories :
City : Middelburg

Grote Sternstraat 53, 4332 DR Middelburg, Netherlands
M
Mira Splinter on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Hele lieve mensen, we worden altijd goed en snel geholpen, er is altijd iemand thuis. We zijn er blij met ze en zo fijn dat ze voor ons in de buurt zitten. Toen ze op vakantie waren was dat echt een groot gemis. Bedankt voor de super service!
Very nice people, we are always helped well and quickly, there is always someone at home. We are happy with them and so nice that they are close to us. When they were on vacation, that was a real loss. Thanks for the great service!
j
judith franke on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Zo fijn om een buurtpunt zo vlakbij te hebben, waarbij er zulke ruime openingstijden zijn. Het is er nooit druk, je kan er altijd terecht, zo fijn! Ik hoef nu niet meer met het ene pakketje de ene kant van de stad in en met het andere pakketje de andere kant of naar de mortiere. Dit is echt ideaal zo! Erg vriendelijke mensen! Kortom: ik ben zeer tevreden!
So nice to have a neighborhood point so close, with such extended opening hours. It's never busy, you can always go there, so nice! Now I no longer have to take one package into one side of the city and the other the other side or to the mortiere. This is really ideal! Very friendly people! In short: I am very satisfied!
l
laura Bijl on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Wat een fantastisch service punt is dit ! Bied vele soorten pakket service aan scheelt mij een hoop gezoek en ik bespaar nog veel benzine ook. Dus beter voor het milieu ? Laten we eerlijk zijn het online kopen en verkopen is de tijd van nu . Chapeau als ondernemer dat je daarop inspeelt. Voor mij onmisbaar !
What a fantastic service point this is! Offer many types of package service saves me a lot of searching and I save a lot of gas too. So better for the environment Let's face it, buying and selling online is the time of the day. Congratulations as an entrepreneur for responding to this. Indispensable for me!
W
Wilma Boogaard on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Een zeer prettig buurtpunt, dichtbij en met ruime openingstijden! Ook heel positief: de vriendelijke en hulpvaardige houding van de eigenaresse. Altijd opgewekt en een houding van: je bent zeer welkom om je pakketje hier op te halen of af te geven. Top!!! Ik ben super tevreden ???
A very pleasant neighborhood point, close by and with extended opening hours! Also very positive: the friendly and helpful attitude of the owner. Always cheerful and an attitude of: you are very welcome to pick up or drop off your package here. Top!!! I am super satisfied
J
Jolanda De Nooijer on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Heel fijn afgiftepunt voor pakketten. Openingstijden zijn ruim, voldoende parkeerruimte en vooral de klantvriendelijkheid is heel prettig. Hopelijk kunnen wij hier nog lang terecht.
Very nice drop-off point for parcels. Opening hours are long, ample parking space and, above all, the customer-friendliness is very pleasant. Hopefully we can stay here for a long time.
B
Bas van der Schans on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

dit is een buurtpunt waart je van op aan kunt en die dagelijks ruime openingstijden heeft. het is er nooiit druk je kunt er alle soorten pakketjes afleveren Γ©n ophalen en de service is AAA+ kwaliteit ik vind het fijn dat ik(gezeten in mijn scootmobiel) alle handelingen voor de verschillende verzendmaatschappijen op een plaats heb, het scheelt mij enorm in het dwars door de hele stad moeten rijden om iets te halen of verzenden de mensen achter het buurtpunt zijn heel vriendelijk, behulpzaam en nooit te beroerd om even praatje te maken. ik hoop dat de wijk zich realiseert wat een pluspunt dit buurtpunt (no pun intended) voor hun wijk is, IK ben er in ieder geval heel blij mee en ik woon niet eens in de wijk zelf. GA VOORAL ZO DOOR en ik hoop jullie snel weer te zien.
this is a neighborhood point that you can rely on and that has extended opening hours every day. it's never busy there, you can deliver and pick up all kinds of packages and the service is AAA+ quality I like that I (sitting in my scooter) have all the actions for the different shipping companies in one place, it saves me a lot in having to drive through the whole city to pick up or send something the people behind the neighborhood point are very friendly, helpful and never afraid to have a chat. I hope the neighborhood realizes what a plus this neighborhood point (no pun intended) is for their neighborhood, I'm very happy with it anyway and I don't even live in the neighborhood itself. PLEASE CONTINUE AND I hope to see you again soon.
C
Carlijn Online on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Superfijn pakketpunt, ook al zit 't niet in mijn eigen buurt. Ik fiets er graag een stuk voor. Fijne openingstijden en heel vriendelijke mensen.
Super fine parcel point, even if it's not in my own neighborhood. I like to cycle a bit for it. Good opening hours and very friendly people.
R
Ricardo Van Engelen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Top service!!

Write some of your reviews for the company Buurtpunt Fiona

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *