CDC dental care - De Rijn 1

4.2/5 β˜… based on 8 reviews

Contact CDC dental care

Address :

De Rijn 1, 5684 PJ Best, Netherlands

Phone : πŸ“ž +8888
Postal code : 5684
Website : https://cdctandzorg.nl/
Categories :
City : Best

De Rijn 1, 5684 PJ Best, Netherlands
L
Leo Roben on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Prima tandzorgcentrum! Werd snel van mijn pijnklachten afgeholpen en werd snel duidelijk gegeven over het vervolgtraject. Meer dan tevreden over.
Great dental care center! Was quickly relieved of my pain and was quickly given clear about the follow-up process. More than happy with it.
H
Huub Plasmans on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik ben zeer goed geholpen door het team van cdc best. Speciaal het team van Willem Baas heeft mij een mooi vast implantaat boven en onder aangemeten. Bedankt echt TOP.
I have been very well helped by the team of cdc best. Especially the team of Willem Baas fitted me with a nice fixed implant at the top and bottom. Thank you really TOP.
e
ed jager on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

prima behandeling terwijl ik bang voor de tandarts was alles perfect verlopen zeer kundig personeel
excellent treatment while I was afraid of the dentist everything went perfectly very knowledgeable staff
R
Ricardo Verboom on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Wat zijn dit stuk voor stuk toch een toppers! Denken mee, respectvol en professioneel! Ik ben heel erg blij dat ik deze stap gemaakt heb en dat ik gekozen heb voor CDC tandzorg! Het is een stukje rijden elke keer, maar ik ga hier niet meer weg.
These are all top notch pieces! Think along, respectfully and professionally! I am very happy that I made this step and that I chose CDC dental care! It's a bit of a drive every time, but I'm not leaving here anymore.
n
niels machielsen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Na een aantal weken met de voorlopige kronen op de tanden was het Vrijdag de moment om de echte kronen te laten plaatsen. Van het onthaal tot bij de tandarts super tevreden! Omdat ik niet de rustigste ben bij de tandarts kon ik vragen om af en toe even te stoppen en even recht op te gaan zitten. Dit was voor hen geen probleem en ze deden het met de glimlach. Het resultaat van de kronen is echt super en je ziet het verschil niet met de echte tanden. Bedankt CDCvoor jullie goede zorg en ik beveel jullie zeker aan! ?
After a few weeks with the provisional crowns on the teeth, Friday was the time to have the real crowns placed. Very satisfied from the reception to the dentist! Because I am not the calmest at the dentist, I could ask to stop every now and then and sit up straight. This was no problem for them and they did it with a smile. The result of the crowns is really great and you can't see the difference with the real teeth. Thank you CDC for your good care and I highly recommend you! ?
S
Sanne spierings on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

21 juli was de dag ! Onder narcose al mijn tanden en kiezen laten trekken. Ik was nerveus en bang voor napijn. Dit was niet nodig geweest nagenoeg geen napijn gehad! De drukplekken die ik kreeg werden meteen verholpen als ik belde. Mijn noodgebit werd afgelopen week gerebased ik kon al heel veel weer eten maar nu eigenlijk weer alles. Ik ben er enorm blij mee! Geen dagelijkse pijn meer in mijn mond en voor mij een heel belangrijk punt het aangezicht is 100% verbeterd!
July 21st was the day! I had all my teeth pulled under anesthesia. I was nervous and afraid of after pain. This hadn't been necessary, had almost no pain! The pressure sores I got were immediately fixed when I called. My emergency teeth were rebased last week I could eat a lot again but now basically everything again. I am very happy with it! No more daily pain in my mouth and for me a very important point the face has improved 100%!
B
Bob Bontekoning on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Altijd een prettige ontvangst. Kom al 20 jaar bij CDC. Nog nooit een omprettig gevoel gehad, deskundigheid is top. Voor iemand uit het noorden is het wel aardige afstand om te rijden, maar dat heb ik het wel voorover.
Always a pleasant welcome. Been coming to CDC for 20 years. Never had a pleasant feeling, expertise is top notch. For someone from the north it is quite a distance to drive, but I am talking about it.
L
Lies Vto on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Zojuist een uiterst onvriendelijke, zeer hoog geΓ―rriteerde telefoniste aan de telefoon gehad die niet in staat was om even aan te horen wat mijn (complexe) verhaal was. Kon geen antwoord op mijn vragen geven en ik moest maar een afspraak maken voor intake en diagnose etc. Deze had ik al van de kaakchirurg maar daar had mevrouw geen boodschap aan, laat staan dat ze even wilde luisteren. Waarschijnlijk zat ze al met haar jas aan om naar huis te gaan. Zo jammer dit.... Dan maar een andere kliniek bellen.

Write some of your reviews for the company CDC dental care

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *