D.A.F. Daadwerkelijk Andere Fotografie - Hunzedal 102

5/5 β˜… based on 2 reviews

About D.A.F. Daadwerkelijk Andere Fotografie

Een gevoel van troost overheerste, een warmte. Door het bekijken van de foto’s zag ik wat er die dag gebeurd was. Dingen die mij toen niet waren opgevallen, zag ik nu terug. Wat waren het toch bijzondere foto’s. Zoveel meer dan alleen maar een “kiekje” van de uitvaart.

Ze gaven mij troost, een warm gevoel vanbinnen. Tot op de dag van vandaag koester ik die foto’s met heel mijn hart. Niet alleen voor mij, maar ook voor onze twee jongens zijn deze foto’s van onschatbare waarde.

En toen wist ik het. Alsof na al die jaren het kwartje eindelijk viel. Ik wist wat voor soort fotografie ik wilde gaan maken. Een specialisatie waarin foto’s daadwerkelijk meer zeggen dan 1000 woorden.

Contact D.A.F. Daadwerkelijk Andere Fotografie

Address :

Hunzedal 102, 9531 GL Borger, Netherlands

Phone : πŸ“ž +889
Postal code : 9531
Website : http://www.d-a-f.nl/
Categories :
City : Borger

Hunzedal 102, 9531 GL Borger, Netherlands
P
Pauligosso Van Zomeren on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Fantastische forograve!
Fantastic forograve!
h
heleen Bavelaar on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Davado maakt de allerbeste foto's zonder twijfel!!
Davado takes the very best photos without a doubt !!

Write some of your reviews for the company D.A.F. Daadwerkelijk Andere Fotografie

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *