De Boeketterie - Valkenveld 49a

4.1/5 β˜… based on 8 reviews

Contact De Boeketterie

Address :

Valkenveld 49a, 7827 HC Emmen, Netherlands

Phone : πŸ“ž +989
Postal code : 7827
Categories :
City : Emmen

Valkenveld 49a, 7827 HC Emmen, Netherlands
P
Piet Prinsen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ruime keuze en je wordt er goed geholpen
Wide choice and you will be helped well
W
Wim Potijk on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Prima
Before
S
S.L. van on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Onaardig geholpen door personeel aldaar
Unkindly helped by staff there
I
Inge Wijma on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Heel vriendelijk geholpen!
Very kindly helped!
E
Elly Tapper on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Kwaliteit v d bloemen is prima, een boeket staat 2 weken op de vaas. Je kan hier prima een eigen boeket laten samenstellen.
Quality of the flowers is fine, a bouquet is in the vase for 2 weeks. You can easily have your own bouquet put together here.
R
Rudy on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Word er snel een goed geholpen. Mooi assortiment!
Get a good help soon. Nice assortment!
J
Jonnie Hartman on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Er is ruime keus aan bloemen en planten. Bossen met fantastische bloemen in allerlei kleuren. Staat jou persoonlijke bosje bloemen er niet bij, dan word deze ter plaatse voor je gemaakt. Ben vandaag geweest en goed geholpen, een fantastische meid.
There is a wide choice of flowers and plants. Bunches of fantastic flowers in all kinds of colors. If your personal bouquet of flowers is not listed, it will be made for you on site. Went today and helped a lot, a fantastic girl.
J
Janet Veldwijk on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Good quality, nice service

Write some of your reviews for the company De Boeketterie

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *