Jellema keurslager - Valkenveld 46

3.8/5 β˜… based on 4 reviews

Contact Jellema keurslager

Address :

Valkenveld 46, 7827 HC Emmen, Netherlands

Phone : πŸ“ž +9
Postal code : 7827
Website : https://jellema.keurslager.nl/
Categories :
City : Emmen

Valkenveld 46, 7827 HC Emmen, Netherlands
M
Max Witteveen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

J
Jan De Vries on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

R
Rick Tiemens on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ruime keuze, goed advies, behulpzaam en goede kwaliteit. Foto: Houthakkers steak
Wide choice, good advice, helpful and good quality. Photo: Lumberjack steak
T
Thom de Haas on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Via het contactformulier op hun site een bestelling gedaan. Afgesproken dat ik het op 22 april in de Rietlanden zou ophalen. Het was dus niet aanwezig!! Krijg ik als commentaar dat hij liever had dat ik dit telefonisch had geregeld! Waarom heb je dan een contactformulier en waarom gaat de communicatie via de mail dan wel goed? Erg onprofessioneel!!
Placed an order via the contact form on their site. Agreed that I would pick it up in the Rietlanden on April 22. So it was not present !! I get the comment that he would rather I had arranged this by phone! Then why do you have a contact form and why is communication via email going well? Very Unprofessional !!

Write some of your reviews for the company Jellema keurslager

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *