"De Haagse Scholen", stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs - Beresteinlaan 267

5/5 β˜… based on 1 reviews

Home - De Haagse Scholen - Dehaagsescholen.nl

De stichting voor openbaar basis- en speciaal onderwijs in Den Haag

About "De Haagse Scholen", stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

De Haagse Scholen is een stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs. Een grootstedelijk schoolbestuur met een grote diversiteit aan leerlingen in Den Haag. Met in het totaal 52 scholen bieden wij onderwijs aan zo’n 15.000 leerlingen van 4 tot 18 jaar. De Haagse Scholen kenmerkt zich door haar openbare identiteit, ieder kind is welkom.

Door ons brede aanbod aan SBO, SO en VSO scholen en expertise op dat vlak hebben we een regionale functie als het gaat om speciaal onderwijs. Naast het speciaal onderwijs werkt een aantal van onze 44 reguliere basisscholen met een onderwijsconcept; Montessori, Dalton, OGO en IB-PYP. Zo is er voor ieder kind een school die bij hem of haar past.

Met zo’n 1.900 onderwijsprofessionals in dienst zetten wij ons iedere dag in om onze leerlingen het beste onderwijs te bieden en om hen voor te bereiden op de wereld van morgen.

Onze missie: wij bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen

Meer weten over onze missie en ambities om te werken aan goed onderwijs? Je leest het hier.

Bestuurlijke documenten

Download: Jaarverslag 2021 van De Haagse Scholen
Download: Jaarverslag 2020 van De Haagse Scholen
Download: Jaarverslag 2019 van De Haagse Scholen

Contact "De Haagse Scholen", stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Address :

Beresteinlaan 267, 2542 JG Den Haag, Netherlands

Phone : πŸ“ž +7
Postal code : 2542
Website : https://www.dehaagsescholen.nl/
Categories :
City : Den Haag

Beresteinlaan 267, 2542 JG Den Haag, Netherlands

Write some of your reviews for the company "De Haagse Scholen", stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *