De Heemgaard - Heemradenlaan 125

3.7/5 β˜… based on 8 reviews

About De Heemgaard

The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. The technical storage or access that is used exclusively for anonymous statistical purposes. Without a subpoena, voluntary compliance on the part of your Internet Service Provider, or additional records from a third party, information stored or retrieved for this purpose alone cannot usually be used to identify you.

Contact De Heemgaard

Address :

Heemradenlaan 125, 7329 BZ Apeldoorn, Netherlands

Phone : πŸ“ž +8
Postal code : 7329
Website : http://www.heemgaard.nl/
Categories :
City : Apeldoorn

Heemradenlaan 125, 7329 BZ Apeldoorn, Netherlands
O
OXER on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Het beleid tijdens de coronaperiode... sorry maar dit is niet meer te doen
The policy during the corona period ... sorry but this is no longer possible
L
Luka on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik zit hier net op school en ik vind het hier leuk, en er zijn aardige leraren.
I just got here at school and I like it here, and there are nice teachers.
C
Creative by Amy on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Hele leuke school! Wel kleine aula voor alle leerlingen die op het zelfde moment pauze hebben. ?
Very nice school! Small auditorium for all students who have a break at the same time. ?
K
Katjamming on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Een middelbare christelijke school die veel samenwerkt met zijn leerlingen. Er zijn altijd wel foto's of kunstwerken van de leerlingen te vinden rond de school en het kunstgebied word goed gestimuleerd. De kantine is beschikbaar voor het kopen van eten maar je hebt er ook bijvoorbeeld tosti-ijzers om je eigen tosti's mee te kunnen maken. De aula bied genoeg plek voor leerlingen om in de pauze of in tussenuren te kunnen relaxen en er zijn studieruimtes voor degene die rustig willen studeren. De klassen zijn sfeervol. De gymzaal is ruim en word goed onderhouden. Al en al een veilige keus als school.
A high Christian school that works a lot with its students. There are always pictures or artworks of the students around the school and the art area is well stimulated. The canteen is available for buying food, but you also have sandwich irons to make your own sandwiches. The auditorium offers enough space for students to relax during breaks or in between hours and there are study areas for those who want to study quietly. The classes are atmospheric. The gym is spacious and well maintained. All in all a safe choice as a school.
S
S β€œCoincollecter” B on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Heb de Mavo gedaan in de jaren 1998-2002. Ja, dat was dus 5 jaar ipv 4 jaar. Ik heb op deze school echt met super veel plezier gezeten. Ik had het altijd wel goed getroffen met de leraren en leraressen. Wat minder met de klasgenoten helaas. Er zaten nog al wat klieren tussen soms, maar ook velen zonder normen en waarden. Maar daar ga ik niet over uitwijken. Ik heb ervaren dat de meeste leraren en leraressen er voor mij altijd wel waren. Kortom de Heemgaard is een super prettige en fijne school die alles goed op orde heeft. Ik wilde vroeger altijd het onderwijs in - leraar Frans (voor velen een hels vak) maar achteraf ben ik blij dat ik niet het onderwijs ingegaan ben, want de leerlingen en de ouders zijn hedendaags heel moeilijk te pijlen. Je doet snel als leraar of lerares iets verkeerd.
Did the Mavo done in the years 1998-2002. Yes, that was 5 years instead of 4 years. I have really had a lot of fun at this school. I always had a good time with the teachers and teachers. What less with the classmates unfortunately. There were still some glands between sometimes, but also many without standards and values. But that's not what I'm going to look for. I have experienced that most teachers and teachers were always there for me. In short, the Heemgaard is a super nice and nice school that has everything in order. In the past I always wanted education in - teacher French (for many a hell of a job), but afterwards I am glad that I did not go into education, because the pupils and the parents are very difficult to move nowadays. You quickly do something wrong as a teacher or teacher.
J
JoΓ«l Konink on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

De school heeft goede docenten en best wel snelle computers. Bij de kantine zijn de prijzen wel laag, dat is ook fijn! Maar een nadeel is dat wegwerp mondkapjes 1 euro per stuk kosten!
The school has good teachers and quite fast computers. The prices are low at the canteen, which is also nice! But a disadvantage is that disposable mouth caps cost 1 euro each!
M
Master morris on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Very school
N
NoWifiMusic Gay on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Great school overall.

Write some of your reviews for the company De Heemgaard

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *