De Klussenier Fred Kruit - Rossinistraat 26

5/5 β˜… based on 5 reviews

De Klussenier Fred Kruit, uw klusbedrijf in Gouda - Fredkruit.klussenier.nl

Deze Klussenier is de veelzijdige vakman voor al uw grote en kleine werkzaamheden in en rondom uw huis. Hij staat voor Vertrouwd Verbouwen.

De Klussenier Fred Kruit, uw klusbedrijf in Gouda - Fredkruit.klussenier.nl

Heel prettig en betrouwbare persoon. Fred denkt heel goed met ons mee, wijst ons op verschillende mogelijkheden Werkt netjes en goed. Communiceert duidelijk en op een prettige, heldere manier. Is erg goed bereikbaar.Marion uit Gouda

Contact De Klussenier Fred Kruit

Address :

Rossinistraat 26, 2807 HK Gouda, Netherlands

Phone : πŸ“ž +8
Postal code : 2807
Website : http://www.fredkruit.klussenier.nl/
Categories :
City : Gouda

Rossinistraat 26, 2807 HK Gouda, Netherlands
W
Wil Kruyne on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

B
Ben Pietje on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

J
Jan Smits on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Fred is een zeer zorgvuldige, nauwgezette klussenier. Hij heeft bij ons prachtig werk afgeleverd. Hij neemt wel zijn tijd.
Fred is a very careful, meticulous handyman. He delivered beautiful work to us. He does take his time.
R
Ria Bongaertz on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Fred heeft heel veel ervaring en kennis en is heel secuur. Ik ben heel erg tevreden over de badkamer die hij bij mij heeft gemaakt. De vloer heeft hij ook met veel creativiteit gemaakt. Super! Zoals we dat tegenwoordig zeggen.
Fred has a lot of experience and knowledge and is very precise. I am very satisfied with the bathroom he made with me. He also made the floor with a lot of creativity. Super! As we say today.
F
Frank Keizer on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Fred is een geweldig fijne aannemer, die eerlijk te werk gaat. Zeer grote verbouwing voor ons uitgevoerd (volledige renovatie huiskamer, inclusief leggen vloer+vloerverwarming, badkamer, (ver)plaatsen deuren, badkamer etc.) , waar wij zeer tevreden over zijn. Fred werkt nooit valse verwachtingen waar wij heel erg prijs op gesteld hebben. Fred dankjewel!
Fred is a very nice contractor, who works honestly. Very large renovation carried out for us (complete renovation living room, including laying floor + underfloor heating, bathroom, (moving) doors, bathroom, etc.), which we are very satisfied with. Fred never works on false expectations that we really appreciate. Thank you Fred!

Write some of your reviews for the company De Klussenier Fred Kruit

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *