Graaf Timmer en Onderhoudsw. - Parelmoervlinderstraat 1

3/5 β˜… based on 2 reviews

Welkom bij Bouw- en Timmerbedrijf Van de Graaf - Graafbouwgouda.nl

Graaf

Welkom bij Bouw- en Timmerbedrijf Van de Graaf - Graafbouwgouda.nl

Bouw- en timmerbedrijf Van de Graaf kan (bijna) alles. Zijn vakkundigheid bouwde hij op in een jarenlange praktijkervaring in bouwwerkzaamheden. alleen het optimale resultaat geeft tevreden klanten

Contact Graaf Timmer en Onderhoudsw.

Address :

Parelmoervlinderstraat 1, 2805 KS Gouda, Netherlands

Phone : πŸ“ž +888
Postal code : 2805
Website : http://www.graafbouwgouda.nl/
Categories :
City : Gouda

Parelmoervlinderstraat 1, 2805 KS Gouda, Netherlands
R
Roel&Lida Jonkman-Bond on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

S
Sylvia van der Spek on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

2 maanden geleden om een gespecificeerde offerte gevraagd. Deze tot op de dag van vandaag niet ontvangen, diverse malen gebeld, en geapt. Elke keer kreeg ik een halve offerte. Fail!
Requested an itemized quote 2 months ago. To this day have not received this, called several times, and tapped. Each time I got half a quote. fail!

Write some of your reviews for the company Graaf Timmer en Onderhoudsw.

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *