De Waal Culemborg - Rijksstraatweg 12

4.2/5 based on 8 reviews

Contact De Waal Culemborg

Address :

Rijksstraatweg 12, 4103 NK Culemborg, Netherlands

Phone : 📞 +
Postal code : 4103
Website : http://bit.ly/32j9NXe
Categories :
City : Culemborg

Rijksstraatweg 12, 4103 NK Culemborg, Netherlands
c
cor jacobs on Google

heel fijn bedrijf en verkoper Casper goed zaken kunnen doen
very nice company and seller Casper to do good business
L
Lars Dirkze on Google

Gisteren mijn nieuwe auto op mogen komen halen. Drie maanden geleden besteld en een voorloop auto gekregen. Meteen een goede indruk gekregen, de auto werd thuis in Naarden afgeleverd!!! Wat een service! Gisteren na vriendelijk ontvangst en keurige uitleg over de nieuwe auto, vertrokken naar huis. Complimenten over het gehele traject, van offerte tot aflevering, erg goed gedaan! Dank!
Picked up my new car yesterday. Ordered three months ago and received a lead car. Immediately got a good impression, the car was delivered at home in Naarden!!! What a service! Yesterday after a friendly welcome and a neat explanation about the new car, we left for home. Congratulations on the entire process, from quotation to delivery, very well done! Thanks!
S
Said 0183 on Google

Beste mensen , Heel slecht sevice door een medewerker van culemborg autoverhuur die mij chanteert. Ik heb sinds vorig jaar een nieuw golf 8 gekocht waar ik alleen maar storingen en pech mee heb gehad. Waardoor ik 9 maanden met autopech heb komen te staan .Vervolgens heb ik 2 keer vervangend vervoer heb gehad en ben opgezadeld en verras met 2000 euro kosten .10-7-2021 heb ik weer pech gehad met de auto en hebben ze mij auto opgehaald in Gorinchem.De auto is meegenomen en vervolgens krijg ik een bericht binnen dat ik mij auto niet terugkrijg nadat ie voor de reparatie was meegegaan. Ze hebben mij auto gegijzeld en misbruik van de situatie gemaakt.Terwijl ik al een betalinsgregeling had lopen .
Dear people , Very bad sevice by a culemborg car rental employee who is blackmailing me. Since last year I have bought a new golf 8 that I have only had failures and bad luck with. Which caused me to have car trouble for 9 months. Then I had 2 replacement transport and I was saddled and surprised with 2000 euros costs. 10-7-2021 I had bad luck with the car again and they picked up my car in Gorinchem.The car was taken and then I receive a message that I will not get my car back after it had gone for the repair. They took my car hostage and abused the situation . While I already had a payment arrangement .
M
Majid Darwiish on Google

Een dealer met zeer aangename manier van communiceren. Casper is een geweldige persoon om in je organisatie te hebben. Ga zo door!
A dealer with a very pleasant way of communicating. Casper is a great person to have in your organization. Keep it up!
W
Walter den Bol on Google

Goed, vriendelijk en vakkundig geholpen door Casper. Goeie deal kunnen sluiten en mijn huidige auto in kunnen ruilen.
Good, friendly and professional help from Casper. I was able to close a good deal and trade in my current car.
C
Chantal Strüber on Google

Via een toevalligheid bij De Waal Autogroep in Culemborg terecht gekomen, maar wat een uitstekende keuze! Erg prettig geholpen door Casper, veel kennis van zaken en vakkundige afhandeling. Wij zijn zeer tevreden! En maken inmiddels de nodige (elektrische) kilometers ;-)
Ended up at De Waal Autogroep in Culemborg by chance, but what an excellent choice! Very pleasantly helped by Casper, a lot of knowledge and professional handling. We are very satisfied! And are now making the necessary (electric) kilometers ;-)
T
Thijs Osinga on Google

Top service.
B
Boyan BC on Google

Edit/response to owner: Good morning. Sure, I had an interest in a car you are selling. I asked for a possible trade/inruil for my present car. The offer I got was 20-25% under the market value at the present moment. I do understand that you are a business, but I guess you are making money already on the car I was looking to purchase. Offering me such low amount for my vehicle is at best - laughable and at worst disrespectful. Not to mention that the person on the phone wasn't sure if my car is VW Golf or VW Golf Variant/stationwagen (2016). Which in my view speaks volumes of how well you looked at the vehicle I was willing to trade for the VW Passat GTE Variant/stationwagen 2016 I wanted to (possibly) purchase. I hope this answers why I did give 1 star review.

Write some of your reviews for the company De Waal Culemborg

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *