Dierenkliniek Broek - Moerland 2

4.8/5 β˜… based on 8 reviews

Contact Dierenkliniek Broek

Address :

Moerland 2, 1151 BJ Broek in Waterland, Netherlands

Phone : πŸ“ž +
Postal code : 1151
Website : http://www.dierenkliniekbroek.nl/
Categories :
City : Broek in Waterland

Moerland 2, 1151 BJ Broek in Waterland, Netherlands
G
G Tomas on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Top dierenarts, lief en betrokken bij hond en baasje.ook het team erom heen top
Top vet, sweet and involved with dog and owner, also the team around it top
F
Frans Abraham on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ben zeer te spreken over de behandeling die maxi van Judith heeft gehad. Aan het eind bij het inslapen ( 2 jaar geleden kon hij door haar van de hernia genezen maar nu helaas niet) was er los van de professoniele aanpak ook een warme persoonlijke belangstelling. Geweldig chapeau . Frans en Lisa
Am very pleased with the treatment that Maxi had from Judith. At the end in falling asleep (2 years ago he could cure her of hernia but unfortunately not), there was from the professorial sterile approach a warm personal interest. Great chapeau. French and Lisa
F
Floortje on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Lieve dierenarts en assistenten.....weet dat ik in goede en liefdevolle handen ben met mijn katjes.
Dear vet and assistants ..... know that I am in good and loving hands with my cats.
G
Guus Rutten on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Fijne praktijk, super aardige mensen met veel professionele aandacht voor het dier.
Great practice, super nice people with a lot of professional attention for the animal.
A
Anonymous Pro on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Super aardige mensen. Mocht via raam meekijken en luisteren vanwege Covid19. Wel aan de prijzige kant! Meer dan 50 euro voor een vaccinatietje. Dat is duurder dan de dieren zelf kosten..
Super nice people. May watch and listen through window because of Covid19. Well on the pricey side! More than 50 euros for a vaccination. That is more expensive than the animals themselves cost.
N
Noortje Grootscholten on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ongelooflijk betrokken en er wordt echt gekeken naar wat het beste voor het dier is. Als dat verdrietig is voor de baas dan is daar alle ruimte en begrip voor. Wij kunnen ons geen betere dierenkliniek wensen, het hele team is fantastisch!
Incredibly involved and really looking at what is best for the animal. If that is sad for the boss, there is plenty of room and understanding for it. We couldn't wish for a better veterinary clinic, the whole team is fantastic!
J
Jan van Zijl on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Het is een uitstekende dierenkliniek voor huisdieren maar wel behoorlijk aan de prijs.
It is an excellent veterinary clinic for pets but quite expensive.
W
Walter Aprile on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Super friendly and professional, they build a great relationship with you and your pet.

Write some of your reviews for the company Dierenkliniek Broek

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *