Donker Beton en Bouwtechniek - Industriestraat 55b

5/5 β˜… based on 1 reviews

About Donker Beton en Bouwtechniek

Renoveren

Renoveren

Voor het renoveren van galerij en balkonvloeren kunnen wij u een compleet plan van aanpak aanbieden van betonherstel, afschotcorrectie, het vervangen van afvoerputten en HWA – leidingen en coatingsystemen. De bereikbaarheid van woningen kunnen wij verzorgen door het toepassen van loopvoorzieningen en/of het toepassen van snelle coatingsystemen.

Contact Donker Beton en Bouwtechniek

Address :

Industriestraat 55b, 1976 CT IJmuiden, Netherlands

Phone : πŸ“ž +778
Postal code : 1976
Website : http://www.donkerbetontechniek.nl/
Categories :
City : IJmuiden

Industriestraat 55b, 1976 CT IJmuiden, Netherlands
V
Vincent Berendsen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Write some of your reviews for the company Donker Beton en Bouwtechniek

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *