DPA Professionals Maastricht - Amerikalaan 14

5/5 based on 1 reviews

Upgrade je IT carrière | DPA - Dpa.nl

Werken aan interessante projecten bij verschillende opdrachtgevers. Krijg veel ruimte voor groei én bepaal zelf je arbeidsvoorwaarden.

About DPA Professionals Maastricht

Ben jij IT professional en wil je een baan met verantwoordelijkheid, vrijheid én een salaris dat past bij wat je waard bent? Vind je het daarnaast belangrijk dat een organisatie oog heeft voor jou en jouw persoonlijke carrièrewensen? Dan is werkondernemerschap bij DPA iets voor jou! Bij DPA ben je zelf in control over je opdrachten en krijg je de arbeidsvoorwaarden die bij jou passen. Zo kun je tot wel €8.000 per maand verdienen, exclusief mobiliteitsvergoeding. Twijfel je nog? Drie IT’ers vertellen waarom zij kiezen voor werkondernemerschap bij DPA.

Contact DPA Professionals Maastricht

Address :

Amerikalaan 14, 6199 AE Maastricht Airport, Netherlands

Phone : 📞 +
Postal code : 6199
Website : http://www.geos.nl/
Categories :
City : Maastricht Airport

Amerikalaan 14, 6199 AE Maastricht Airport, Netherlands

Write some of your reviews for the company DPA Professionals Maastricht

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *