DWA - Harderwijkweg 7

4.6/5 β˜… based on 8 reviews

About DWA

Het rijk baseert zijn uitspraken en beleid op kennis en feiten die voor heel Nederland geldig zijn. Het doet daarbij uitspraken over haalbaarheid en betaalbaarheid, op basis waarvan regelingen en geldstromen vastgesteld worden.

Dat vraagt naast specifieke kennis, en afstemming daarover tussen verschillende ministeries, om concrete cases. Alleen op die manier weet een departement of een maatregel doel treft.

Contact DWA

Address :

Harderwijkweg 7, 2803 PW Gouda, Netherlands

Phone : πŸ“ž +88
Postal code : 2803
Website : http://www.dwa.nl/
Categories :
City : Gouda

Harderwijkweg 7, 2803 PW Gouda, Netherlands
H
Hans Buitenhuis on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

W
Wojtunio Wojtala Wariacik on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

C
Christiaan on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

K
Kuzjmanovi4222 on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

A
Ane Marten de Vries on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

M
Marnix L on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

J
Jan Kuipers on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

R
Richard Zemer on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Het is geen plaats maar een gebouw. Ziet er keurig onderhouden uit.
It is not a place but a building. Looks well maintained.

Write some of your reviews for the company DWA

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *