Eetcafe 100% Zuidoost - Bijlmerplein 367

4.3/5 β˜… based on 8 reviews

Contact Eetcafe 100% Zuidoost

Address :

Bijlmerplein 367, 1102 DK Amsterdam, Netherlands

Phone : πŸ“ž +99
Postal code : 1102
Categories :
City : Amsterdam

Bijlmerplein 367, 1102 DK Amsterdam, Netherlands
D
Daniel McLion on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Heel gezellig, mooie zaak en groot terras. Vergeleken met alle andere cafΓ©s op het Bijlmerplein zijn de drankjes goedkoop! Jenever elders € 4 zelfs € 5 ! bij hun €2,75 Op een enkeling zoals ik na, geheel Surinaamse / Antilliaanse cliente. Wel vaak (opnieuw) heel druk Γ¨n héél luidruchtig! ?. Kaart is goed betaalbaar, lijkt lekker en voor zover te zien eet men smakelijk, maar heb er zelf nog nooit gegeten.
Very cosy, nice place and large terrace. Compared to all the other cafes on Bijlmerplein, the drinks are cheap! Genever elsewhere €4 even €5! at their €2.75 Except for a few like me, wholly Surinamese / Antillean clients. Often (again) very busy and very noisy! . The menu is affordable, seems tasty and as far as can be seen the food is tasty, but I have never eaten there myself.
A
Alex on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Nice place
R
Roy Ferguson on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Okay
R
RO Abrahamsz on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

100% CHILL ??
C
Chris Kibs Ssembatya on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Food was yummy
C
Costel Marciuc on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Cool
P
Paulo Esperanza on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

They have beer!! ???
D
Dougie Freshington on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Low-key chill atmosphere

Write some of your reviews for the company Eetcafe 100% Zuidoost

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *