Fitness XL Coevorden - Monierweg 20

4.6/5 based on 8 reviews

Home | Fitness XL Coevorden - Fitnessxlcoevorden.nl

Welkom bij Fitness XL Coevorden

 

Bent u na het zien van de onderstaande video enthousiast en wilt u ook komen sporten bij Fitness XL Coevorden?

Kom dan langs op de bemande tijden om eenmalig te proefsporten of om eventueel een abonnement af te sluiten.

We kijken er naar uit om u te zien!

MVG team Fitness XL Coevorden

Contact Fitness XL Coevorden

Address :

Monierweg 20, 7741 KT Coevorden, Netherlands

Phone : 📞 +9989
Postal code : 7741
Website : https://www.fitnessxlcoevorden.nl/
Categories :
City : Coevorden

Monierweg 20, 7741 KT Coevorden, Netherlands
R
Richard Hamminga on Google

j
julian frikken (gulian) on Google

Mooie sportschool, niet duur
Nice gym, not expensive
J
Jordi Fiege on Google

Mooi schoon al zeg ik het zelf.
Pretty clean if I do say so myself.
R
Robert Tibben on Google

Ruime openingstijden (24/7) en zeer netjes met veel nieuwe apparatuur
Extended opening hours (24/7) and very neat with lots of new equipment
l
lojoey (Joey Witkamp) on Google

Veel nieuwe apparaten en alles wat je nodig hebt. Top sportschool!
Lots of new appliances and everything you need. Great gym!
M
Martin Van Dijken on Google

Netjes, groot, 24/7 en alles is bijna aanwezig. Enige wat ik persoonlijk mis zijn de dumbells vanaf 32 tot en met 40 kilo
Neat, large, 24/7 and almost everything is there. Only thing I personally miss are the dumbells from 32 to 40 kilos
R
Randy V e on Google

Geweldige ruime fitness centrum waar je echt je ei kwijt kunt kwa trainingen. In alle aspecten voor zien kwa toestellen en attributen. Zeer vriendelijk personeel 24 - 7 geopend Kleedkamers + douches Gratis zonnebank voor leden tijdens begeleidings uren.
Great spacious fitness center where you can really lose yourself in training. Provide all aspects in terms of equipment and attributes. Very friendly staff open 24 - 7 Changing rooms + showers Free sunbed for members during counseling hours.
m
memarkyman g on Google

Leuk maar waarom staat de muziek altijd zo hard, ook als er niemand is
Nice but why is the music always so loud, even when no one is there

Write some of your reviews for the company Fitness XL Coevorden

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *