Flip Schoonmaak BV - Verlengde Molenstraat 12

4/5 β˜… based on 4 reviews

Natuurlijk schoon wanneer het u uitkomt | Flip Schoonmaak - Flipschoonmaak.nl

Bijna twintig jaar is Flip Schoonmaak een begrip. De ruime ervaring van de professionele en gemotiveerde medewerkers zorgt voor de juiste kwaliteit.

About Flip Schoonmaak BV

Aantoonbare expertise op gebied van schoonmaak

Flip Schoonmaak is een gecertificeerd schoonmaakbedrijf met bijna 20 jaar ervaring in de schoonmaakbranche. Als organisatie zijn we bijzonder trots op de door ons behaalde ISO 9001:2008, VCA* en OSB keurmerken. Zo kunnen we met recht zeggen dat we aantoonbaar expert zijn op het gebied van schoonmaak. Dat doen we 24 uur per dag, waarbij u als klant het gewenste moment bepaalt. Als organisatie hebben we namelijk flexibiliteit en daadkracht hoog in het vaandel staan.

Geschoold en gemotiveerd personeel

Flip Schoonmaak is een relatief platte organisatie waarin ruim 100 goed geschoolde en gemotiveerde medewerkers zorgdragen voor de levering van diverse soorten schoonmaakdiensten voor zowel zakelijke als particuliere opdrachtgevers. Als schoonmaakbedrijf zijn we actief in een werkgebied dat ligt binnen de driehoek Nijmegen, Eindhoven en ’s Hertogenbosch, waarbij het accent ligt op het Land van Cuijk en Noord-Limburg. Bij Flip Schoonmaak bedienen we een grote groep uiteenlopende opdrachtgevers. Dat geldt voor zowel de omvang van de bedrijven alsmede het soort bedrijf dat we bedienen.

Contact Flip Schoonmaak BV

Address :

Verlengde Molenstraat 12, 5437 BJ Beers, Netherlands

Phone : πŸ“ž +8
Postal code : 5437
Website : http://www.flipschoonmaak.nl/
Categories :
City : Beers

Verlengde Molenstraat 12, 5437 BJ Beers, Netherlands
K
Karel on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

L
Luc Walraven on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

R
Roy Uijtewaal on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

m
martha peeters on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik werk hier.
I work here.

Write some of your reviews for the company Flip Schoonmaak BV

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *