Kuijpers Schoonmaak en Dienstverlening - Korhoenderveld 177

5/5 β˜… based on 2 reviews

Kuijpers Schoonmaak & Dienstverlening - Kuijpersschoonmaakdiensten.nl

Waar mensen leven, werken of recreΓ«ren treed vervuiling op. Dagelijkse en periodieke vervuiling, deze vervuiling is ons vak. Wij reinigen dagelijks uw kantoor, sanitaire ruimtes en entree maar ook wekelijks een trappenhuis.

About Kuijpers Schoonmaak en Dienstverlening

Wij zorgen onder meer voor stofvrije vloeren, vlekvrije deuren en bureaus, smetteloze apparatuur en wij leveren brandschoon sanitair af. Daar zijn we goed in, omdat wij mensgericht werken. Met oog en hart voor uw en onze medewerkers is ons werk diep verankerd in de kernbegrippen zorgvuldig, betrouwbaar en betrokken.

Contact Kuijpers Schoonmaak en Dienstverlening

Address :

Korhoenderveld 177, 5431 HD Cuijk, Netherlands

Phone : πŸ“ž +8
Postal code : 5431
Website : http://www.kuijpersschoonmaakdiensten.nl/
Categories :
City : Cuijk

Korhoenderveld 177, 5431 HD Cuijk, Netherlands
G
Geert Derks on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

A
Anny Van Rooij on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Write some of your reviews for the company Kuijpers Schoonmaak en Dienstverlening

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *