Fysiotherapie Lindenholt Ruikes & de Muijnk - Sint Agnetenweg 75

4.3/5 β˜… based on 3 reviews

Fysiotherapie Lindenholt - Fysiotherapie Lindenholt - Fysiotherapielindenholt.nl

Fysiotherapie Lindenholt Ruikes & de Muijnk is een gespecialiseerde fysiotherapiepraktijk en zijn gevestigd in het multidisciplinaire MC onder de Linde

About Fysiotherapie Lindenholt Ruikes & de Muijnk

Fysiotherapie Lindenholt Ruikes & de Muijnk heeft een dependance gevestigd in De Honinghoeve. Wij behandelen daar mensen uit de wijk Neerbosch-Oost in alle leeftijden. Specifiek vindt hier veel ouderenzorg plaats voor bewoners van de Honinghoeve en omliggende seniorenflats. De praktijk heeft de ingang aan de zijkant van de Honinghoeve.

Contact Fysiotherapie Lindenholt Ruikes & de Muijnk

Address :

Sint Agnetenweg 75, 6545 AT Nijmegen, Netherlands

Phone : πŸ“ž +7899
Postal code : 6545
Website : http://www.fysiotherapielindenholt.nl/
Categories :
City : Nijmegen

Sint Agnetenweg 75, 6545 AT Nijmegen, Netherlands
F
Finn G on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Acceptabel, meer niet.
Acceptable, nothing more.
J
JelleGaming on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

3 keer met verschillende klachten hier behandeld. En door verschillende fysiotherapeuten. En alle keren van mijn klachten afgekomen. Top!
3 times with different problems treated here. And by various physiotherapists. And all the times of my complaints come down. Top!
K
Karin Jacobs on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Heb Martin, Marjolein gehad voor verschillende dingen. Ze weten waar ze het over hebben. Fijn Fysiotherapie centrum. Raad deze zeker aan.
Have had Martin, Marjolein for different things. They know what they are talking about. Fine Physiotherapy center. Definitely recommend this one.

Write some of your reviews for the company Fysiotherapie Lindenholt Ruikes & de Muijnk

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *