Geldersche Telecommunicatie Maatschappij BV - Hanzestraat 4

5/5 β˜… based on 2 reviews

- G-tele.com

Voor VOIP, mobiel, internet & cloud telefonie Het kan allemaal beginnen met een GTM simkaart MEER INFORMATIE

Contact Geldersche Telecommunicatie Maatschappij BV

Address :

Hanzestraat 4, 7006 RH Doetinchem, Netherlands

Phone : πŸ“ž +8
Postal code : 7006
Website : http://g-tele.com/
Categories :
City : Doetinchem

Hanzestraat 4, 7006 RH Doetinchem, Netherlands
B
Bart Stienissen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

J
Jochem Pluim on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Binnen 5 dagen geporteerd en wel aangesloten op VoIP!
Ported within 5 days and connected to VoIP!

Write some of your reviews for the company Geldersche Telecommunicatie Maatschappij BV

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *