Gilde Software - Impact 60b

3.8/5 based on 8 reviews

ERP bedrijfssoftware voor het MKB - Gilde Software - Gildesoftware.nl

ERP bedrijfssoftware voor het MKB van Gilde Software automatiseert u uw totale bedrijfsproces v.a. calculatie t/m financiële administratie

About Gilde Software

Gilde Software is een betrouwbare en betrokken partner voor projectmatig werkende en dienstverlenende MKB-bedrijven in Nederland. Met onze open (ERP) bedrijfssoftware én onze verregaande en direct toepasbare kennis van diverse branches willen wij de best mogelijke flexibele automatiseringsoplossing bieden voor iedere MKB organisatie in onze focusbranches. Onze persoonlijke aanpak maakt het mogelijk om oplossingen op maat te snijden en met u mee te groeien in alle fasen van uw bedrijfsbestaan teneinde een jarenlange succesvolle samenwerking te realiseren.

Dit is – anno 2021 – onze missie statement. De basis waarop wij werken en het doel dat wij dagelijks met het hele team nastreven.

Contact Gilde Software

Address :

Impact 60b, 6921 RZ Duiven, Netherlands

Phone : 📞 +
Postal code : 6921
Website : https://gildesoftware.nl/
Categories :
City : Duiven

Impact 60b, 6921 RZ Duiven, Netherlands
J
Jacco Burmania on Google

De service van een krop sla. Verkocht als programma met de allerbeste servicedesk. Met één en dezelfde contactpersoon. Véél betere service dan die van de door mij genoemde concurrent. Tevergeefs 2 werkdagen achter mijn PC zitten wachten op hulp, nadat ik een 'ticket' had aangemaakt, zodat ik ein-de-lijk de eerste offertes de deur uit zou kunnen doen. Uit wanhoop zelf maar wat in elkaar geflanst met Cannonworks. Spijt van deze aankoop!
J
Jordi Berens on Google

M
Michiel Lubbers on Google

r
richard joosten on Google

L
Luuk Scholten on Google

R
Ricky Modderkolk on Google

Helemaal goed
Entirely right
b
brian van hoogstraten on Google

slechte service desk ook verkopers weten niet wat ze verkopen.
bad service desk sellers also do not know what they are selling.
D
Dirk Pietersen on Google

Sluit me compleet aan bij de review van brian. Verkopers weten totaal niet wat ze verkopen, en vervolgens voor ieder klein dingetje worden er bizare facturen gestuurd. Raad niemand dit bedrijf aan service is heel ver te zoeken.
Completely agree with Brian's review. Salespeople don't know what they're selling at all, and then bizarre invoices are sent for every little thing. Don't recommend this company to anyone service is very hard to find.

Write some of your reviews for the company Gilde Software

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *