Green AV Power - Hendrik Figeeweg 5B

5/5 based on 1 reviews

Waarbij eerder het gebruik van een vervuilend diesel aggregaat ten behoeve van de stroomvoorziening van uw evenement de eerste keuze was, kunt u nu gebruik maken van een compacte en milieuvriendelijke stroomvoorziening. Doordat de technologie achter dit compacte product door React mede zelf ontwikkeld is, kan elke hoeveelheid vermogen geleverd worden waar eerder conventionele aggregaten voor nodig waren. Het product kan daarom met recht een revolutie op het vlak van mobiele energievoorzieningen genoemd worden.

Een ander belangrijk voordeel van deze nieuwe techniek is dat het te transporteren volume en gewicht aanzienlijk beperkt is. De batterijen worden tevens gecombineerd met handige transport oplossingen, zodat zonder logistieke uitdagingen een krachtige duurzame energiebron op elke gewenste locatie mogelijk is.

De modulair opgebouwde stroomvoorziening is uit te breiden met zonnepanelen en/of windenergie voor meer vermogen gedurende een langere periode

Naar verwachting wordt het aanbod voor huur en verkoop in de zomer van 2021 verder uitgebreid. Geïnteresseerd of op zoek naar meer informatie? Stuur ons hier een mailtje.

Contact Green AV Power

Address :

Hendrik Figeeweg 5B, 2031 BJ Haarlem, Netherlands

Phone : 📞 +7
Postal code : 2031
Website : https://greenavpower.nl/
Categories :
City : Haarlem

Hendrik Figeeweg 5B, 2031 BJ Haarlem, Netherlands

Write some of your reviews for the company Green AV Power

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *