H.J. van Heek parkeergarage - Boulevard 1945 105

4/5 based on 1 reviews

Parkeren | Gemeente Enschede - Enschede.nl

Enschede kent uitstekende parkeervoorzieningen. Van (betaald) parkeren op straat of in een parkeergarage in de binnenstad, tot eenvoudig en voordelig uw auto stallen op het P&R terrein aan de Zuiderval. Op deze pagina vindt u ook informatie over het aanvragen van diverse (parkeer)vergunningen en abonnementen.

Parkeren | Gemeente Enschede - Enschede.nl

22 juni 2022

Wie anders dan Monty Python-legende John Cleese kan met zoveel ironie en zelfspot zijn solotour de titel ‘The Last Time To See Me Before I Die’ meegeven? De 79-jarige Britse alleskunner komt, na compleet uitverkochte tours in 2016, 2018 en 2019 in 2020 nog eens driemaal met deze show naar ons land – dat geen genoegen lijkt te krijgen van John Cleese.

Contact H.J. van Heek parkeergarage

Address :

Boulevard 1945 105, 7511 AM Enschede, Netherlands

Postal code : 7511
Website : https://www.enschede.nl/parkeren-vervoer-bereikbaarheid/parkeren
Categories :
City : Enschede

Boulevard 1945 105, 7511 AM Enschede, Netherlands
N
Nina W. on Google

Sehr helle und saubere Garage
Very bright and clean garage

Write some of your reviews for the company H.J. van Heek parkeergarage

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *