Hanna coaching - Hunenborglaan 82

5/5 based on 1 reviews

Hanna coaching - Hanna-coaching.nl

Hanna coaching

About Hanna coaching

Mijn zoektocht


De zoektocht die je mee zal maken is voor iedereen anders. Een ander moment, een andere tocht, en ander doel. Ik neem je kort mee in de zoektocht die ik heb gehad.


Na mijn studie ben ik begonnen als consultant bij een IT-bedrijf. Enerzijds was ik ontzettend trots en blij dat ik dit kon doen, maar anderzijds was ik ontzettend onzeker. Wie was ík om anderen advies te geven? Daarnaast merkte ik al snel dat ik geen energie kreeg van enkel werken met systemen. Ik wilde werken met mensen, liefst als projectleider. Mooie ambities, maar hoe kom je daar? 

Toen kwam ik een traineeship tegen waar een tweejarig intensief traject werd aangeboden. Ik was enthousiast! Dus daar begon ik, vol enthousiasme, aan hét programma van persoonlijke ontwikkeling. En wat heb ik daar veel geleerd. Mijn voornaamste lering is dat gedrag niet aan te passen is als je de onderliggende normen, waarden en overtuigingen niet kent. Elke keer weer liep ik tegen hetzelfde aan. Aan de slag dus met m'n coach. Ik heb ondervonden wat voor mij belangrijke waarden zijn, waar vanuit ik keuzes maak. Ook heb ik geleerd te reflecteren op mezelf, kritisch te zijn zonder m'n zelfvertrouwen te verliezen.


Twee jaar later was het programma afgerond en ging ik met m'n rugzak gevuld met nieuwe kennis en vaardigheden door naar een vaste baan. Vol vertrouwen dat ik de juiste baan zou kiezen. Ik had tenslotte twee jaar lang mezelf leren kennen dus ik wist precies wat ik zocht. Dat ging toch niet helemaal zoals gepland. Het was een leuke organisatie , met veel mogelijkheden en fijne collega's. Het was alleen niet de organisatie waar ik goed op mijn plek zat. Verdorie! Hoe kan dat nou?! Ik had er zo goed over nagedacht.


Mijn zoektocht ging dus verder. Eerst ging ik zelf nadenken: welke aspecten van deze werkplek vind ik wél heel leuk en wil ik graag behouden? En welke aspecten juist niet en wil ik dus veranderen? Daarna gesprekken met mensen die mij goed kennen, zowel op werk als privé. Door na te gaan wat ik écht belangrijk vind, heb ik daarna een goede keuze kunnen maken. Nu zit ik heel goed op mijn plek. En ook van deze plek weet ik zeker dat ik er niet voor altijd zal blijven, want dat past niet bij mij. En dat is oké. Maar ik krijg er op dit moment energie van, vind mijn uitdaging én heb een werk/privé balans die voor mij goed is.


Ben ik dan nu klaar met zoeken? Nee, nog lang niet! Ik blijf veranderen en de wereld om mij heen ook.  Maar met alles wat ik inmiddels heb geleerd, weet ik hoe ik mijn zoektocht vorm kan geven én bij wie ik hulp kan vinden als ik dat nodig heb. Ik weet ook van mezelf dat ik er gelukkig van word om afwisseling te hebben in hetgeen ik doe en te blijven leren. Daarom heb ik begin 2021 besloten om naast mijn vaste baan ook voor mijzelf te beginnen. Ik heb de kennis kunnen opdoen om te reflecteren, stil te staan bij wat er gebeurt en mijn pad te bewandelen in de richting waar ik naartoe wil. Met deze kennis wil ik graag anderen helpen in hun zoektocht, zodat ook zij vinden waar ze gelukkig van worden.

Contact Hanna coaching

Address :

Hunenborglaan 82, 7576 XK Oldenzaal, Netherlands

Phone : 📞 +89
Postal code : 7576
Website : https://hanna-coaching.nl/
Categories :
City : Oldenzaal

Hunenborglaan 82, 7576 XK Oldenzaal, Netherlands

Write some of your reviews for the company Hanna coaching

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *