Horizon Care Center - Boeier 2

4/5 β˜… based on 1 reviews

Horizon Zorgcentrum - Horizonzorgcentrum.nl

Horizon Zorgcentrum is een kleinschalig centrum voor ouderen in Broek op Langedijk. Wij bieden een breed aanbod aan zorg, zoals wonen met zorg, thuiszorg, kleinschalig wonen en kortdurende opnames. Wij bieden zorg waarin u centraal staat.

About Horizon Care Center

U kunt onze waarderingen terug vinden op de Zorgkaart.

Uitkomst cliënttevredenheidsonderzoek 2021 Horizon Thuiszorg

In april van dit jaar heeft u als klant van de thuiszorg meegewerkt aan een interview waarin u gevraagd werd naar uw tevredenheid over onze zorg- en dienstverlening. Het tevredenheidsonderzoek werd uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau.

We zijn blij dat meer dan de helft van u ingegaan is op onze uitnodiging. De informatie die u met ons heeft gedeeld stelt ons in staat onze zorg- en dienstverlening te verbeteren en dat doen we graag! Tegelijkertijd geven de uitkomsten ook inzicht in de punten waarover u tevreden bent.

Een overzichtelijke samenvatting van de resultaten vindt u hier.

Uitkomst cliënttevredenheidsonderzoek 2020 Horizon Zorgcentrum

In december van het vorige jaar heeft u als bewoner van Horizon Zorgcentrum meegewerkt aan een interview en als vertegenwoordiger heeft u een vragenlijst ingevuld waarin u gevraagd werd naar uw tevredenheid over de zorg- en dienstverlening die wij bieden. Het tevredenheidsonderzoek werd uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau.

We zijn blij met de hoge respons op de uitnodigingen die zijn verstuurd. De informatie die u met ons heeft gedeeld stelt ons in staat onze zorg- en dienstverlening te verbeteren en dat doen we graag! Tegelijkertijd geven de uitkomsten ook inzicht in de punten waarover u tevreden bent.

Een overzichtelijke samenvatting van de resultaten vindt u hier.

Contact Horizon Care Center

Address :

Boeier 2, 1721 GA Broek op Langedijk, Netherlands

Phone : πŸ“ž +
Postal code : 1721
Website : http://www.horizonzorgcentrum.nl/
Categories :
City : Broek op Langedijk

Boeier 2, 1721 GA Broek op Langedijk, Netherlands
H
Hendrik Jonker on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Kleinschalig, modern, vriendelijk personeel.
Small, modern, friendly staff.

Write some of your reviews for the company Horizon Care Center

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *