Hubstudios Vondelpark - Rijtuigenhof 97

5/5 based on 1 reviews

About Hubstudios Vondelpark

Hubstudios zijn nieuw gebouwde huurappartementen, op fantastische plekken midden in de stad, die we met plezier verhuren. Of je nu student, young professional of 55-plusser bent. Bij hubstudios huur je op basis van een campuscontract gedurende je studietijd of als starter voor een periode van maximaal 5 jaar.

Contact Hubstudios Vondelpark

Address :

Rijtuigenhof 97, 1054 NB Amsterdam, Netherlands

Postal code : 1054
Website : http://www.hubstudios.nl/
Categories :
City : Amsterdam

Rijtuigenhof 97, 1054 NB Amsterdam, Netherlands

Write some of your reviews for the company Hubstudios Vondelpark

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *