Huttinga Piano - Nooit Gedacht

5/5 β˜… based on 8 reviews

Contact Huttinga Piano

Address :

Nooit Gedacht, 1398 EE Muiden, Netherlands

Phone : πŸ“ž +887
Postal code : 1398
Website : http://www.huttingapiano.nl/
Categories :
City : Muiden

Nooit Gedacht, 1398 EE Muiden, Netherlands
A
Alice Min on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Dank Johan voor het weer in ere herstellen van ons 'oude beestje'. Geen toppiano, maar met wat liefde Γ©n nieuwe viltjes klinkt hij beter dan ooit
Thank you Johan for restoring our 'old beast'. Not a top piano, but with some love and new felts it sounds better than ever
M
Michael Runderkamp on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Het feit dat Johan dit vak inmiddels al tien jaar uitoefent is te zien! Professioneel, vakkundig en snel stemt hij de piano en verhelpt eventuele storende elementen. Ik ben heel tevreden, dank Johan! :)
The fact that Johan has been practicing this profession for ten years can be seen! He tunes the piano professionally, skillfully and quickly and corrects any disturbing elements. I am very satisfied, thanks Johan! :)
G
Gino Redjo on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik kan niet veel meer zeggen dan dat Johan een uitermate professionele en kundige vakman is. Zodra hij langs is geweest zingt mijn piano weer en kan ik niet wachten te spelen!
I cannot say much more than that Johan is an extremely professional and skilled craftsman. As soon as he comes by, my piano is singing again and I can't wait to play!
M
Marzenna Donajska on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

De twee stemmers aanbevolen als de beste door de bekende PianoMetropol konden me niet goed helpen met de vleugel mechaniek en intoneren. Ik ben erg blij dat mijn kennis meneer Johan Huttinga aan mij heeft aanbevolen en dat meneer Huttinga in Amsterdam werkt. Nu kan ik hem ook aan iedereen aanbevelen. Hij heeft veel ervaring en werkt zeer professioneel. Alles ging heel soepel, snel, perfect georganiseerd. U kunt deze echte stemmeester vertrouwen. Ik ben erg tevreden met het resultaat. Eindelijk klinkt mijn vleugel echt mooi en speel ik met plezier.
The two tuners recommended as the best by the well-known PianoMetropol could not help me well with the wing mechanism and intonation. I am very happy that my knowledge Mr. Johan Huttinga has recommended to me and that Mr. Huttinga works in Amsterdam. Now I can also recommend it to everyone. He has a lot of experience and works very professionally. Everything went very smoothly, quickly, perfectly organized. You can trust this true voice master. I am very satisfied with the result. Finally my wing sounds really beautiful and I enjoy playing.
H
Hetty Jansen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik kan Johan van harte aanbevelen! in mijn studio staat een Bechstein-vleugel die niet in topconditie was. Johan had de vleugel al een paar keer gestemd en gaf aan dat hij een aantal toetsen kon repareren die voortdurend bleven hangen. Een probleem dat andere stemmers steeds niet wisten te verhelpen. Johan sloot zich een aantal uur op in de studio en daarna liep alles weer als een zonnetje. Erg blij ben ik ook met de professionele manier waarop afspraken tot stand komen.
I can heartily recommend Johan! in my studio there is a Bechstein grand piano that was not in top condition. Johan had already tuned the grand piano a few times and indicated that he could fix a number of keys that kept sticking. A problem that other voters were always unable to solve. Johan locked himself up in the studio for a few hours and then everything ran like a charm again. I am also very happy with the professional way in which agreements are made.
H
Hajkush Antonian on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

De heer Huttinga is erg vriendelijk en uitermate vakbekwaam. Onze oude Yamaha piano was een half jaar geleden door iemand anders gestemd. Die man was uren mee bezig en gaf uiteindelijk aan dat onze piano te oud is waardoor de hoge noten niet goed gemaakt kunnen worden. Johan Huttinga heeft de piano binnen de kortste tijd gestemd en weer prachtig laten klinken. Hij heeft ook de piepende pedalen verbazingwekkend goed gerepareerd. Dat zo'n jong iemand zo geweldig zijn werk doet spreekt alleen over zijn uitmuntende vakmanschap. Wij zijn erg blij met meneer Huttinga en zullen hem elk jaar onze piano toevertrouwen.
Mr. Huttinga is very friendly and extremely skilled. Our old Yamaha piano was tuned by someone else six months ago. That man was busy for hours and finally indicated that our piano is too old so that the high notes cannot be made properly. Johan Huttinga has tuned the piano in no time and made it sound beautiful again. He also repaired the squeaky pedals amazingly well. That such a young person does his job so wonderfully only speaks about his excellent craftsmanship. We are very happy with Mr. Huttinga and will entrust him with our piano every year.
S
Silvia Meinita Laurensia on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Johan has been tuning my piano for the past few years and I’m always happy with the result, highly recommended ?
D
Dennis de Rochemont on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Johan understands what real craftsmanship is! he tuned my upright piano by ear in an hour. It was great to see him work on my piano. He is very approachable, flexible and fun to have around. My piano sounds incredible now!

Write some of your reviews for the company Huttinga Piano

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *